Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski w latach 1990-2002
author Pantylej, Wiktoria

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XX wieku : Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze 
author Kukla, Cezary

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Grzega, Urszula.

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia 
author Choroszczak, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania 
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Antysemityzm po polsku
author Zgliczyński, Stefan

Publication year: 2008 Call number: [18.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
author Misiński, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
author Bartkowiak, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce
author Czajka, Zdzisław.

Publication year: 2009 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zabytki architektury polskiej : tom 1 : A-Kop 
author Kaczorowski, Bartłomiej

Publication year: 2008 Call number: [15.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa 
author Slana, Krystyna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce
author Szewczak, Marcin

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja w Polsce po 2005 roku
author Karnowska, Danuta

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rosja na rozdrożu : polityka zagraniczna Władmiria Putina : Sprawy polityczne 
author Kaczmarski, Marcin

Publication year: 2006 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo polskie w myśli politycznej XIX i XX wieku : teoria i praktyka : Acta Universitatis Wratislaviensis : no 3071 
author Kalicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Idee, instytucje, demokracja : instytucjonalizacja polskiej transformacji ustrojowej : Człowiek i polityka : nr 3 
author Rubisz, Lech

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Migracje sezonowe z Polski do Niemiec : mechanizmy rekrutacji, rola rodziny i zróżnicowanie według płci : Studia Migracyjne 
author Kępińska, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materiały i studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich
author Grott, Bogumił

Publication year: 2008 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne nacjonalizmy
author Jeziński, Marek

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwo inteligentne : Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli 
author Grudziński, Przemysław

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Co warto, co należy zmienić? : poprawa jakości demokracji w Polsce 
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2008 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku
author Dobek-Ostrowska, Bogusława

Publication year: 2002 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka aktywizacji w Polsce : nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne? 
author Karwacki, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polacy i Niemcy : historia, kultura, polityka 
author Lawaty, Andreas

Publication year: 2008 Call number: [19.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju : Polska i Ukraina 
author Gorzelak, Grzegorz

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej : teraźniejszość i wyzwania 
author Żukowski, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy koniec socjalizmu? : Polska transformacja w teoriach socjologicznych 
author Śliz, Anna

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

101 pomysłów na weekend w Europie
author Barton, Robin

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Regionalizacja turystyczna Polski : regiony turystyczne 
author Naumowicz, Krystyna

Publication year: 2002 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja turystyczna Polski : regiony turystyczne 
author Naumowicz, Krystyna

Publication year: 2001 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska - Białoruś : problemy sąsiedztwa 
author Chałupczak, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: