System monitorowania i ewaluacji polityki spójności
author Rokicki, Bartłomiej

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie 
author Siuta-Tokarska, Barbara

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w
author Wojdacki, Krzysztof P.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia Błękitnego Oceanu (Blue Ocean Strategy) w przypadek Polski 
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce
author Nowacki, Robert

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
author Dobroczyński, Michał

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Stosunki gospodarcze Polski i Ukrain szanse i 
red. naukowy Podraza, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania skuteczności zmian w prawie ochrony
author Kulik, Teresa Bernadetta

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne determinanty bilansu handlowego w Polsce
author Misztal, Piotr.

Series: Ekonomista nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Faktoring jako źródło finansowania należności
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020
author Szlachta, Jacek

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju bankowości prywatnej w Polsce
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza kadry medycznej w systemie
author Lewicka, Olga

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność innowacyjna przemysłu w polskich regionach
author Świadek, Arkadiusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konstytucja a prawo administracyjne
author Boć, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy są szanse na wystąpienie efektów
author Rzońca, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry idea i praktyka w Polsce 
author Kłosiewicz-Górecka, Urszula.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw
author Witek-Hajduk, Marzanna K.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska
 

Publication year: 1997 Call number: [0/9] Series: Encyklopedia Geograficzna Świata Tom 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odnowa Polski a strategia Stanów Zjednoczonych
author Ceranka, Paweł

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ poziomu wiedzy na wzrost gospodarczy na
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych
author Kwiatkowski, Eugeniusz

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze
author Czyżewski, Bazyli

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich
author Nowiński, Witold

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w
author Antonowicz, Paweł

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej
author Dębowska-Romanowska, Teresa

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odżycie normy w polskim prawie w wypadku
author Szymański, Filip

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dostępność leków onkologicznych w Polsce na tle
author Nojszewska, Ewelina

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (24) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys globalne a sytuacja gospodarcza Polski
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (49) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.
author Łaski, Kazimierz

Series: Ekonomista nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój sieci bankomatów w Polsce a opłaty interchnge
author Górka, Jakub

Series: Gospodarka Narodowa nr 7-8/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej historia, odwaga, przyszłość 
author Komorowski, Bronisław

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problem motywowania ludzi do pracy w trzecim
author Wziątek-Staśko, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Segmentacja konsumentów wołowiny w Polsce
author Żakowska-Biemans, Sylwia

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatki 2009
red. Buczna, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [VI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Annus mirabilis - rok 1989 w polskiej polityce Symbolika i realia 
author Kupiecki, Robert

Series: Sprawy międzynarodowe nr 3 (LXII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: