Zeszyt Naukowy : Unia Europejska - nowe wyzwania integracji : nr 17/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Tendera-Właszczuk, Teresa

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej gospodarki polskiej w okresie transformacji
author Ślusarczyk, Bogusław L.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki 
author Prystrom, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski
author Umiński, Stanisław

Publication year: 2012 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja i integracja europejska : Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki 
author Kotyński, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa konkurencyjność Polski i Rosji
author Lipiec-Zajchowska, Marianna

Publication year: 2000 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne systemy innowacji a konkurencyjność województw w Polsce /
author Kondratiuk-Nierodzińska, Monika.

Publication year: 2013 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Katarzyna Sieradzka, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Romuald I. Zalewski.  
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2015 Call number: [331.5] Series: Zarządzanie publiczne Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2015 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce na podstawie oceny ich menadżerów /
author Nowacki, Robert

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka badań i rozwoju jako wyzwanie dla Polski w procesie budowy innowacyjnej gospodarki /
author Nowicka, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 23 / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek /
author Kondratiuk-Nierodzińska, Monika.

Series: Ekonomista nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rynku pracy : teoria i praktyka / 
 

Publication year: 2015 Series: Zarządzanie publiczne Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu /  
author Frejtag-Mika, Eliza

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla konkurencyjności międzynarodowej Europy Środkowo-Wschodniej /
author Kosiedowski, Wojciech.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Human resources in science and technology and the competitiveness of Polish economy in 2004-2010 /
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Optimum nr 5(53) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek : analiza porównawcza i rekomendacje /  
author Sacio-Szymańska, Anna.

Series: Optimum nr 1(67) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 76(5) / 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T.76 nr 5 / 2017 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurencyjności gospodarki lokalnej i krajowej : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 76(5) / 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T.76 nr 5 / 2017 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami sektora nauki w procesach innowacyjnych jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki /
author Łącka, Irena.

Series: Kooperacja przedsiębiorstw i jej znaczenie dla konkurenyjności gospodarki lokalnej i krajowej Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 76, nr 5 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi biznesowe oparte na wiedzy : wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej / 
author Wyszkowska-Kuna, Joanna.

Publication year: 2016 Call number: [338.46] Series: Ekonomia Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / 
author Gust-Bardon, Natalia Irena

Publication year: 2016 Call number: [III] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, T. (MVI) 932 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce /
author Kamińska, Alfreda

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe public relations jako narzędzie konkurencyjności gospodarki /
Autor Leszczyński, Marcin.

Publication year: 2019 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: