Procesy integracyjne w Europie jako przesłanki wspólpracy transgranicznej i międzyregionalnej /
author Biaduń, Beata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pierwsze obszary wspólnych struktur europejskich regionalnej współpracy transgranicznej /
author Przyłuski, Filip.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca transgraniczna jako element współpracy europejskiej na przykładzie euroregionu karpackiego /
author Szczepańska, Beata.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzyregionalna współpraca Polski z sąsiadami
author Ślusarczyk, Zenon

Series: Zeszyty Naukowe nr 4 (57) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z
red. Nawrot, Bogdan

Publication year: 2003 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne a rozwój gospodarki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa 
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe granice Unii Europejskiej-współpraca czy
red. naukowy Gorzelak, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód jako instrument współpracy transgranicznej /
author Truskolaski, Tadeusz.

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy społeczno - gospodarcze regionów : IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa / 
red. Babis, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe instytucje finansowe w Polsce w okresie transformacji /
author Ambukita, Eric.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla
author Szymańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo pogranicza polsko-niemieckiego wyzwania i dylematy 
red. Woźniak, Robert B.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Granica Polski i Ukrainy bariera czy szansa współpracy? 
red. naukowy Gizicki, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europa Regionum /
Red. nauk. Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe konferencje , miasta i regiony : | Autonomie i wspólnoty nowej Europy w świetle działań marketingu terytorialnego na pograniczu polsko-niemieckim. na wspólnej drodze do rozwoju infrastruktury transportowej / 
 

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / 
red. naukowa Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie marki uczelni transgranicznej na wschodniej granicy Unii Europejskiej : wybrane aspekty / 
author Kowalewski, Tadeusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 44/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ponadnarodowe i regionalne oblicza Unii Europejskiej = Trans-national and regional face of the European Union / 
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w konwencjach Rady Europy i w prawie europejskim
author Szewc, Tomasz

Publication year: 2006 Call number: [04.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej : przewodnik gospodarczy 
author Kawałko, Bogdan

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe granice Unii Europejskiej : współpraca czy wykluczenie? 
author Gorzelak, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej 
author Skrzypek, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie : nr 9 rok 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne problemy turystyki nr 6 : Zeszyty naukowe nr 439 
 

Publication year: 2006 Call number: [15.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe konferencje miasta i regiony : Na wspólnej drodze do rozwoju infrastruktury transportowej : Auf dem gemainsamen Weg zur Entwicklung der Transportinfrastruktur : Autonomie i wspólnoty nowej Europy w świetle działań marketingu terytorialnego na pograniczu polsko-niemieckim : Autonomien und Gemeinschaften des nieuen Europa in Sicht der Wirkung vom territorialen Marketing im polnisch - deutschen Grenzgebiet 
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Acta Bythoniensia : nr 2/2007 
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2007 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukraina i Białorusią
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Francja i Niemcy : Siły napędowe europejskiej integracji 
author Olszewski, Leon

Publication year: 2006 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w Europie i Polsce : wybrane aspekty 
author Kociubiński, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej : polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość : Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : nr 2599 
author Jóskowiak, Kazimierz.

Publication year: 2008 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne problemy regionalizacji w Europie : Legal problems of regionalisation in Europe 
author Nowacki, Konrad

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne państwo : wybrane problemy 
author Wróbel, Sylwester

Publication year: 2009 Call number: [18.A] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej
author Mika, Cezary

Publication year: 2009 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 : stan prawny na dzień 1 lipca 2008 r. 
author Poździk, Rafał

Publication year: 2008 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska - Białoruś : problemy sąsiedztwa 
author Chałupczak, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [18.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych : nr 1-2/2008 
 

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: