Język nowych mediów
author Manovich, Lev

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media
author Chwaszcz, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo konsumpcyjne : jego mity i struktury 
author Baudrillard, Jean

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gra w media : między informacją a deformacją 
author Legutko, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wojna w mediach
author Piątkowska-Stepaniak, Wiesława

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media w służbie osoby : Etyka społecznego komunikowania 
author Sareło, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia mediów
author Winterhoff-Spurk, Peter

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Publiczne przedsiebiorstwo medialne : Determinanty, systemy, modele 
author Nierenberg, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim : Wybrane aspekty prawne 
author Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria komunikowania masowego
author Mcquail, Denis

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mało znane systemy medialne
author Oniszczuk, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym
author Wawrzak-Chodaczek, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych
author Płudowski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek istota społeczna
author Aronson, Elliot

Publication year: 2009 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kultura, media, komunikacja wiary : wybrane problemy aksjologii w społeczeństwie informacyjnym 
author Sokołowski, Marek

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja wizualna
author Bergström, Bo

Publication year: 2009 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

(R)ewolucja w komunikacji : wprowadzenie do medioznawstwa 
author Sokołowski, Marek

Publication year: 2010 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej : i jego zastosowanie w polskich kampaniach wyborczych 
author Żurawski, Jakub

Publication year: 2010 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia z teorii komunikowania masowego
author Dobek-Ostrowska, Bogusława

Publication year: 1999 Call number: [02.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek istota społeczna : Wybór tekstów 
author Aronson, Elliot

Publication year: 2005 Call number: [01.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niepokorna orkiestra medialna : dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media, wartości, wychowanie
author Ejsmont, Marek

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przesłanki i perspektywy akcesji Białorusi do Unii Europejskiej /
author Gieorgica, Jerzy Paweł.

Publication year: 2012 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania / 
author Filipiak, Marian.

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: