Polityka rachunkowości w zakresie rezerw w Spółdzielczej Grupie Bankowej : wyniki badań /  
author Wójcik, Jacek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Materiały z konferencji naukowej "Młodzi pracownicy wyższych szkół bankowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki" nr 4(4) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Siła spółdzielczego sektora bankowego w Polsce /
author Mikołajczak, Ryszard.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości
author Cieśla, Stanisław

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ruch spółdzielczy w Polsce oraz znaczenie i zadania
author Adamski, Stanisław

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadania i zakres działalności spółdzielni
author Stefczyk, Franciszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce /
author Kubiszewska, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spółdzielczość bankowa w rozwiniętej gospodarce
author Tokarzewski, Tadeusz

Series: Gospodarka w fazie przemian Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska bankowość spółdzielcza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako niezbędny element polskiego i unijnego rynku usług finansowych /
author Bałaban, Andrzej.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2007-2011 : wybrane aspekty / 
author Pietrasz, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 48, nr 3 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie społecznych instytucji finansowych (Volksbanken - Raiffeisen Banken, Sparkassen, Bausparkassen) dla innowacyjnych technologii energetycznych w Republice Federalnej Niemiec /
author Pacholarz, Wioletta Magdalena.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy pokryzysowe polskiej bankowości spółdzielczej /
author Pietrasz, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane ekonomiczne aspekty sukcesów spółdzielczego sektora bankowego /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ zmian w strukturze spółdzielczego sektora bankowego na jego koncentrację w latach 2005-2008 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacja regulacji pokryzysowych w polskiej bankowości spółdzielczej : wybrane aspekty / 
author Pietrasz, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Private banking : poszukiwanie nowych źródeł dochodów w świetle zmian na rynku finansowym / 
author Figna, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja polityki dywidend w odniesieniu do informacji zamieszczonych w prospektach emisyjnych : wyniki badań / 
author Jabłoński, Bartłomiej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia grupowe a Rekomendacja U /
author Kowalski, Jacek M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja zadań publicznych przez podmioty prawa prywatnego /
author Makowski, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pokryzysowe regulacje płynności a zmiany organizacyjne w bankowości spółdzielczej /
author Majer, Łukasz

Series: Gospodarka Narodowa nr 1/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska bankowość spółdzielcza a procesy sieciowe /
author Pietrasz, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań nr 17 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technical Efficiency in a Networked Industry: a Deterministic Application of the Intermediation Approach to Assess Slovakia's Insurance Sector /
author Zimkova, Emilia.

Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań nr 17 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: