Zeszyty naukowe : Akademia Finansów w Warszawie : kwartalnik : nr 39/40 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finasów i bankowości
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finasów i bankowości
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zeszyty Naukowe : 2007 : kwartalnik : nr 41/42 
author Solarz, Jan Krzysztof

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : kwartalnik : nr 47/48/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 29/2010 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość międzynarodowa
author Gostomski, Eugeniusz

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru 
author Miklaszewska, Ewa

Publication year: 2010 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych
author Murowaniecki, Łukasz

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość spółdzielcza
author Szelągowska, Anna.

Publication year: 2012 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego /
author Grudziński, Zygfryd.

Publication year: 2012 Call number: [06.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski 
 

Publication year: 2004 Call number: [12.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w Unii Europejskiej
author Gospodarowicz, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [06.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy finansów i bankowości
author Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki /
red. naukowy Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2013 Call number: [06.0] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t.26/2013 Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bank lokalny : studium prawne / 
author Zalcewicz, Anna.

Publication year: 2013 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / 
author Ławrynowicz, Maciej.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorstwo XXI wieku w sieci powiązań : oblicza i perspektywy / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 17/2015, Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze a deponenci : empiryczna analiza oddziaływań dyscyplinujących / 
author Kozłowski, Łukasz.

Publication year: 2016 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / 
 

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Banki Spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce /
Autor Capiga, Mirosława.

Publication year: 2017 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przewodnik bankiera : vademecum wiedzy o bankowości / 
Autor Gostomski, Eugeniusz.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: