Pojęcie wartości oczekiwanej a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej /
author Żemła, Michał.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : problemy współpracy transgranicznej /  
red. naukowy Rapacz, Andrzej.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 967 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja jako element stylu życia u
author Krawczyk, Zbigniew

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i edukacyjne funkcje turystyki
author Łobożewicz, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (27) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce
author Ostrowska, Barbara

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum pilota grup turystycznych /
 

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne w działalności
author Piekut, Marlena

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy bankowości w turystyce
author Olszewski, Arkadiusz

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora turystycznego w kształtowaniu konkurencyjności regionów w świetle regionalnych programów operacyjnych /
author Marciniak, Maria.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena atrakcyjności turystycznej Nałęczowa jako
author Dróżdż, Dorota

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność promocyjna regionalnych organizacji
author Kozłowska, Katarzyna.

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing turystyczny w regionie w świetle promocji
author Kuśmierski, Stanisław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (31) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcja wychowawcza turystyki
author Batura, Remigiusz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Udział kapitału zagranicznego w grupie
author Pyrża, Grzegorz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka a świat współczesny
author Przecławski, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w
author Kandefer, Władysław

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka gminy Prudnik i gminy Głogówek
author Polak, Łukasz

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy rozwoju turystyki kosmicznej
author Jaworska, Natalia

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walory kulturowe w turystyce referaty i materiały 
red. Płocica, Albin

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1( 15) 99 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podlasie dwie dekady transformacji 
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania przedsiębiorców w turystyce : elementy psychologii ekonomicznej turystyki /  
author Bonisławski, Mieczysław J.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje w turystyce /
author Gołembska, Elżbieta.

Series: Aktualne problemy gospodarki turystycznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 247 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and International Research : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 99 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and International Research Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 99 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Humanizacyjny wymiar pracy w turystyce /
author Sikora, Jan.

Series: Praca w perspektywie humanistycznej Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 120 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konwergencja gospodarcza Polski VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Liberda, Zofia Barbara

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu lokalnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej /
author Niezgoda, Agnieszka.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public relations miast i regionów
red. naukowa Duda, Aneta

Publication year: 2010 Call number: [659.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego /
author Niezgoda, Agnieszka.

Publication year: 2006 Call number: [338.48] Series: Prace Habilitacyjne ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 24 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie kategorii jakości w ekologii i turystyce. Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej, monografia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów
author Kot, Sebastian

Series: Marketing i Rynek nr 5/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie /
author Kornak, Aleksander Stefan.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w pracy samorządu : przykłady z Zielonej Góry /  
author Bronisławski, Mieczysław J.

Publication year: 2001 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność turystyczna mieszkańców Polski
author Łazarek, Roman

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (31) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podróże krajowe Polaków. Analiza socjologiczna
author Krawczyk, Zbigniew

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (47) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: