Ekonomika turystyki : wybrane zagadnienia / 
author Łazarek, Roman

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys dziejów turystyki w Polsce /
author Lewan, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji : podręcznik akademicki /  
author Kożuchowski, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarskie w środkach transportu
author Kubicki, Marian

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka /
author Gaworecki, Władysław W.

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Polska : Zygmunt Kruczek.  
author Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim /
author Bott-Alama, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka międzynarodowa : elementy wpływające na zmiany kultury organizacyjnej wybranych przedsiębiorstw turystycznych / 
author Tauber, Roman Dawid

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi turystyczne : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. 
author Steblik-Wlaźlak, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kadry w gospodarce turystycznej Zeszyty Naukowe nr 496.   Uniwersytet Szczeciński / Ekonomiczne Problemy Usług nr 19 
Red. nauk. Panasiuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia turystyki
author Suprewicz, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [II] [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczny hotel praca zbiorowa  
Red. Turakiewicz, Janusz

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologia w turystyce /
author Wilczek, Zygmunt

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w turystyce /
author Briggs, Susan

Publication year: 2003 Call number: [XIV] [XII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Vademecum pilota grup turystycznych : materiały do ćwiczeń z pytaniami egzaminacyjnymi / 
red. naukowy Gołembski, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obsługa ruchu turystycznego /
red. Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje pozaeuropejskie : Zarys geografii turystycznej / 
red. Kruczek, Zygmunt

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią /
author Knowles, Tim

Publication year: 2001 Call number: [XIV] [XiV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery kulturowe w turystyce /
Red. Krawczyk, Zbigniew

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów turystyka powszechna, turystyka uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty i gminy w polskim systemie prawnym, zarządzanie i marketing w powiatach i gminach, zarządzanie i marketing turystyki, zarządzanie i marketing uzdrowisk / 
author Kornak, Aleksander Stefan

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika turystyki /
Red. Panasiuk, Aleksander

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka /
author Sznajder, Michał

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamki gotyckie na szlakach turystycznych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Malbork 25-26 kwietnia 2002 : zbiór materiałów pokonferencyjnych / 
 

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia turystyki /
author Winiarski, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [I ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka morska : zarys problematyki / 
author Chomka, Maria

Publication year: 2000 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej /
author Dudek, Dobiesław

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarsko-turystyczne /
author Mikuta, Beata

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotel i jego infrastruktura /
author Wilczyński, Jörg

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odrzański szlak wodny : informator turystyczny / 
 

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia w rekreacji i turystyce /
author Gracz, Jacek

Publication year: 2001 Call number: [I ] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia /  
author Błaszczuk, Waldemar

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny) /
author Michałowski, Kazimierz

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej : materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Poznań, 24-25 listopada 2006 r. / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim : międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk-Sobieszewo, 5-6 września 2002 : zbiór materiałów pokonferencyjnych.  
 

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Walory turystyczne Pomorza /
author Kowalczyk, Aleksandra

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka kulturowa /
author Jędrysiak, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą /  
author Jędrzejczyk, Irena

Publication year: 2001 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia turystyki Polski : przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych / 
Red. Stasiak, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii rekreacji ruchowej /
author Dąbrowski, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / 
author Łazarek, Marianna

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: