Turystyka i krajoznawstwo w działalności organizacji specjalistyczncyh w II Rzeczypospolitej (1919-1939 r.)
author Chmiel, Aleksy

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Infrastruktura usług społecznych w latach 2004-2008
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne aspekty turystyki /
author Pigłowska-Jamrozowicz, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami
author Kołodziejczak, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcje turystyki ze szczególnym uwzglednieniem bazy leczniczo-wypoczynkowej w Polsce
author Pięta, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (47) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność turystyczna mieszkańców wsi - analiza statystyczna
author Bąk, Iwona

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
author Teneta-Płotkowiak, Jolanta

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność Polski jako kraju turystycznego
author Szymanik, Ewa

Series: Prace z zakresu teorii ekonomii Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola targów w promocji oferty turystycznej
author Majchrzak, Paweł

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzajemne uznawanie kwalifikacji w państwach Unii Europejskiej. Zarys problemu wraz z procedurą uznawania kwalifikacji przewodnika turystycznego
author Nowicki, Zbigniew Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i bariery rozwoju turystyki biznesowej w
author Kosior, Hanna

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych
author Jalinik, Mikołaj.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekonstrukcja wydarzeń historycznych jako
author Makowski, Michał

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (46) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korzystanie z usług społecznych w latach 2007 i 2009
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski system akredytacji i certyfikacji.
author Chabiera, Joanna

Series: Zeszyty Naukowe 5 (62) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce /
author Żabińska, Teresa.

Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan infrastruktury transportowej w województwie podkarpackim oraz mozliwości jej wykorzystania na potrzeby ruchu turystycznego /
author Kotliński, Wacław.

Series: Komunikacja i jej funkcje w województwie śląskim Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie podróży turystycznych w świetle badań
author Kryczka, Małgorzata

Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka kwalifikowana w Polskim Towarzystwie
author Bieńczyk, Grzegorz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka tatrzańska i etos turysty w dobie
author Datko, Anna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kooperencja przedsiębiorstw turystycznych na
author Szymańska, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka infrastruktury i ruchu turystycznego
author Nazarowa, Marina

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka cenowa w usługach turystycznych
author Jedlińska, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (34) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach
author Teneta-Płotkowiak, Jolanta

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka a teoria przewag komparatywnych /
author Szmatuła, Piotr.

Series: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 53 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zatrudnienie sezonowe w turystyce - perspektywa
author Karpińska-Mizielińska, Wanda

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsekwencje dla turystyki przyjazdowej do Polski w
author Bednarowska, Luiza

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej marki turystycznej
author Gluziński, Marcin

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości rozwoju turystyki w Polsce
author Jadczak, Wirginia

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nastrój emocjonalny a zachowania prorekreacyjne
author Migdał, Kazimierz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uprawiane formy turystyki oraz koncepcja rozwoju
author Jedlińska, Magdalena

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (34) 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestępczość w turystyce na terenie Polski
author Nowicki, Zbigniew Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (27) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty świadczące usługi turystyczne (wg stanu
author Trzciński, Zenon

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (27) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pojęcie wartości oczekiwanej a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej /
author Żemła, Michał.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja jako element stylu życia u
author Krawczyk, Zbigniew

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kulturowe i edukacyjne funkcje turystyki
author Łobożewicz, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (27) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce
author Ostrowska, Barbara

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie informacyjne w działalności
author Piekut, Marlena

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora turystycznego w kształtowaniu konkurencyjności regionów w świetle regionalnych programów operacyjnych /
author Marciniak, Maria.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: