Logistyka
author Ciesielski, Marek

Publication year: 2000 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie logistyczne podręcznik do kształcenia w zawodzie technik 
author Śliwczyński, Bogusław

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka ekonomiczna : Procesy logistyczne / 
author Ficoń, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Business Cycles Selected Issues 
ed. Pietrucha, Jacek.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konfigurowanie łańcucha dostaw teoria, instrumenty i technologie 
author Kawa, Arkadiusz.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-logistyka
red. naukowa Wieczerzycki, Waldemar

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych
author Cyplik, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie czy obserwacja logistycznej obsługi klienta /
author Długosz, Jan.

Series: Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczna obsługa klienta w kontekście strategii przedsiębiorstwa /
author Ciesielski, Marek.

Series: Zarządzanie logistyczną obsługą klienta Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w handlu i przemyśle
author Tonndorf, Hans G.

Publication year: 2000 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Opakowania w systemach logistycznych
author Korzeniowski, Andrzej

Publication year: 1996 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing w zaopatrzeniu jednostek budżetowych
author Zakrzewski, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / 
author Christopher, Martin.

Publication year: 1996 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka on-line zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki 
red. naukowa Rutkowski, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne w agrobiznesie /
author Abt, Stefan.

Series: Zarządzanie logistyczne w praktyce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 3 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura systemu informatycznego firmy logistycznej
author Małkus, Tomasz

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu Prace Naukowe nr 40 Uniwersytetu Ekonomicznego we 
author Skowrońska, Agnieszka.

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania operacyjne w logistyce i zarządzaniu cz. I 
author Woźniak, Andrzej

Publication year: 2010 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyczne, geneza i cel /
author Gołembska, Elżbieta.

Series: Zarządzanie logistyczne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z. 268 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka w przedsiębiorstwie
author Skowronek, Czesław

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Materiałowa i Logistyka /
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie łańcuchami dostaw
red. naukowa Ciesielski, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach
red. Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyczynki do badania zjawisk demograficzno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 68 / 
red. naukowy Ignatczyk, Walentyna

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarządzania 
author Pfohl, Hans-Christian

Publication year: 2001 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola strategii logistycznych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych /
author Gąsowska, Magdalena Katarzyna.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 90 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i zarządzanie : zeszyt czterdziesty pierwszy : Zeszyty Naukowe [Politechnika Śląska] nr 1747 /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka a organizacja - sprzężenie zwrotne
author Wojciechowski, Tadeusz

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce opis przypadków 
author Nowarska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty organizowania procesów transportowych /
author Kiersk-Królikowska, Dorota.

Series: Zarządzanie logistyczne w praktyce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu
red. naukowa Kowalczewski, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja logistyczna w transporcie a obsługa klienta /
author Mutwil, Anita.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy
red. Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka jako instrument determinujący rozwój i konkurencyjność regionu /
author Kaźmierski, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: