Ryzyko w finansach jednostek sektora finansów publicznych : wybrane problemy / 
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym /
author Garczyński, Dariusz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem
author Kozień, Ewa

Series: Prace z zakresu organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zarządcza podejście operacyjne i strategiczne 
red. naukowa Sobańska, Irena

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka otwarte fundusze emerytalne 
red. naukowa Domański, Czesław

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności
author Kwiecień, Ilona

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko strategiczne podstawy zarządzania ryzykiem 
author Damodaran, Aswath

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko. Identyfikacja. Pomiar
author Zemke, Jerzy

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w
author Bizon-Górecka, Jadwiga.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem i sytuacje kryzysowe w
author Konecka, Sylwia

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Finanse przedsiębiorstw / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Wrzosek, Stefan

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Taksonomia1 Klasyfikacja i analiza danych : Teoria Prace Naukowe AE Wrocław nr 1169 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe / 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (20); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Multiple criteria decision making 05
red. Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [330.43] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model systemu zarządzania ryzykiem zintegrowanym
author Sus-Januchowska, Aleksandra

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem tom 1 podstawy 
red. Hadyniak, Bogusław

Publication year: 2010 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w procesie decyzyjnym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. naukowy Łukasik, Gabriela.

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą
author Krupa, Marian

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konglomeraty finansowe
red. naukowy Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata

Publication year: 2007 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską a ryzyko doświadczenia polskich przedsiębiorstw pięć lat po 
author Kozioł, Waldemar

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywcze konsumentów żywności a
author Jakubowska, Dominika.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje proste idee, zasady, narzędzia 
author Łobos, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '11 : Studia Ekonomiczne nr 96 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /   
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Modelowanie preferencji a ryzyko '11 nr 96 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne Narzędzie podejmowania decyzji 
author Crawford, George

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia /  
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2001 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem
author Wilk, Józef

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich
author Prusak, Błażej

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma w warunkach ryzyka gospodarczego
author Korzeniowski, Leszek

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku
author Niedziółka, Paweł.

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ryzyka na decyzje podejmowane przez
author Dudziński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : klasyczne zasady, nowoczesne narzędzia, tom II.  Czas na pieniądz / 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2002 Call number: [IX] Series: Czas na pieniądz Tom 2 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko dźwigni finansowej nowe podejście metodologiczne 
author Berent, Tomasz

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka
author Karkowska, Renata

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne w spółkach notowanych na
author Ożga, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: