Zarządzanie, finanse, ekonomia warsztaty doktorskie `05 
red. Bieniok, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
red. naukowa Staniec, Iwona.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko a kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej w
author Bera, Anna.

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa /
author Kaczmarzyk, Jan.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sponsoring strategia, promocja, komunikacja 
author Datko, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zespół- Kultura - Projekt /
red. naukowy Olejniczak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości /
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem / Krzysztof Jajuga. 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla
author Wereda-Kolasińska, Magdalena

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć finanse firmy
author Tuczko, Jarosław

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rola kontroli strategicznej w eliminowaniu
author Kuc, Bolesław Rafał

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej /
 

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strata w środkach trwałych - wybrane zagadnienia
author Łukiańczuk, Andrzej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skłonność do ryzyka przedsiębiorstw w Polsce /
author Wildowicz, Anna

Series: Optimum nr 2(14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja obszarów ryzyka w świetle celów
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 26/2010 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Value at Risk w warunkach polskiego rynku
author Mentel, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Ubezpieczenia / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2001 Call number: [339.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowa
author Butler, Cormac

Publication year: 2001 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko a strategie konkurowania
author Penc-Pietrzak, Ilona.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego istota i
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ryzyka w budownictwie
author Buszko, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Czarny, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie kategorii jakości w ekologii i turystyce. Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej, monografia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa Rok V Nr 2(8)/2000 
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja wielokryterialna w warunkach ryzyka /
author Marcinkowski, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 258 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie
author Jackowicz, Krzysztof.

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego /
Red. Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 29/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Meandry upadłości przedsiębiorstw klęska czy druga szansa? 
red. naukowa Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsiębiorstwa /
author Drewniak, Zbigniew.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku 
author Bartłomiejski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inteligencja ryzyka jak nauczyć się zarządzania niewiadomym 
author Apgar, David

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w rachunkowości
red. naukowa Karmańska, Anna

Publication year: 2008 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Choices, Values and Frames
red. Kahneman, Daniel

Publication year: 2009 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: