Determining the value of risk in non-life insurance company /
author Pacakova, Viera.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych : aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku /  
author Bartłomiejski, Robert

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowe instrumenty pochodne /
author Wiśniewska, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość komercyjna /
Red. Pyka, Irena.

Publication year: 2013 Series: Podręcznik Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Różne oblicza zarządzania ryzykiem /
Red. Kotyński, Juliusz.

Publication year: 2014 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly / 
 

Publication year: 2012 Call number: [17.A] Series: nr 1 (31)/2012 styczeń-marzec, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(40) / 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności : metody i modele w rozwoju /  
Red. naukowy Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Praca Naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ilościowe : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(45) / 2014 /  
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju /
Red. naukowy Borys, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 311 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15 / 2013 /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko`13 /
Red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 163 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej / Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 15/2013 
Red. Koj, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 15/2013 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody ilościowe /
Red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu=Wroclaw School of Banking Research Journal, nr 7 (45) /2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski /
Red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 323 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka /  
Red. naukowy Kopiński, Adam.

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Resarch Papers of Wrocław University of Economics, nr 326 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna /
author Ritchie, John C.

Publication year: 1997 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej / Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie 15/2013 
Red. Koj, Krzysztof.

Publication year: 2013 Call number: [05.E] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 15/2013 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Październik-grudzień 2013 / nr 4 (38) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula : Vistula Scientific Quarterly /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Styczeń-marzec 2014 / nr 1 (39) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza prognozy dla wybranych spółek z indeksu WIG20 /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie dochodowości długoterminowych obligacji skarbowych państw strefy euro w trakcie kryzysu finansowego /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko na rynku obligacji skarbowych w Polsce /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 1(74) 2015 /
 

Publication year: 2015 Call number: [ZN] Series: nr 1 (74) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czarny łabędź : o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń / 
author Taleb, Nassim Nicholas.

Publication year: 2014 Series: Refleksje Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania /
 

Publication year: 2013 Call number: [330.35] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 318 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i przestrzeń : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 341 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.22] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 341 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Performance measurement and management /
 

Publication year: 2014 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 345 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka t. 2 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi 2014 : sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju /  
 

Publication year: 2014 Call number: [338.46] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2014 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 344 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku /
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami /
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2015 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quantitative methods in accounting and finance /
 

Publication year: 2015 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 375 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie /
 

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 376 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o finansach : Financial Scences /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336] Series: nr 4 (21) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management Forum 2 /
 

Publication year: 2014 Call number: [658.1/.5] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 356 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia : tendencje światowe a rynek polski /  
 

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 371 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: