Zeszyt Naukowy : ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu : nr 18/2008 : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2008 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Credit-rating : na międzynarodowym rynku finansowym 
author Dziawgo, Danuta

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy 
author Marciniak, Stefan

Publication year: 2009 Call number: [05.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko bez tajemnic : jak zrozumieć i ocenić firmę 
author Tuczko, Jarosław

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda : podstawy inwestowania 
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynek finansowy
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse : zarys problematyki 
author Sroślak, Grzegorz

Publication year: 2002 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 26/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : tom 1 : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Henzel, Halina.

Publication year: 2009 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym
author Sienkiewicz, Piotr

Publication year: 2010 Call number: [18.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Psychologia inwestowania
author Nofsinger, John R.

Publication year: 2011 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki mikroekonomii : podręcznik dla studiów pierwszego stopnia 
author Musiał, Grażyna

Publication year: 2010 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2011 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji : Prace naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości : seria Ekonomia, tom 1 
author Zieliński, Mariusz.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Negocjacje fair play : budowanie zdrowego partnerstwa zamiast wymuszania 
author Ertel, Danny

Publication year: 2010 Call number: [01.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko rynku akcji
author Mentel, Grzegorz

Publication year: 2012 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda : podstawy inwestowania : wydanie kieszonkowe / 
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2012 Call number: [08.A] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Meandry upadłości przedsiębiorstw
author Mączyńska, Elżbieta

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda : podstawy inwestowania 
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2010 Call number: [08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku 
author Czerwonka, Monika

Publication year: 2012 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełda : podstawy inwestowania: wydanie kieszonkowe / 
author Zaremba, Adam.

Publication year: 2013 Call number: [08.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tajemnice mikrofinansowania
author Szwajkowski, Witold

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrozumieć finanse : inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem / 
author Tuczko, Jarosław

Publication year: 2013 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów przedsiębiorstw : tom I 
author Brealey, Richard A.

Publication year: 1999 Call number: [07.B] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy finansów przedsiębiorstw : tom II 
author Brealey, Richard A.

Publication year: 1999 Call number: [07.B] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia
author Williams, Artur C.

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budżetowanie kapitałów
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2000 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : mikroekonomia 
author Begg, David

Publication year: 1999 Call number: [05.C] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem w projektach : teoria i praktyka 
author Pritchard, Carl L.

Publication year: 2002 Call number: [10.F] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biznesplan doskonały : czyli jak zdobyć zaufanie inwestorów i kredytodawców 
author Cohen, G.Nigel

Publication year: 1998 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
author Pluta, Wiesław

Publication year: 2003 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart
         (1)

Languages: