Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych : zabezpieczenia kwantowe 
author Kliber, Paweł

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Catastrophic risk : analysis and management 
author Banks, Erik

Publication year: 2005 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Introducting to management
author Pettinger, Richard

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

An introduction to the bond markets
author Brown, Patrick

Publication year: 2006 Call number: [A/08.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia /
author Begg, David

Publication year: 2007 Call number: [05.C] Available: (13); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Defraudacja i korupcja : Zapobieganie i wykrywanie : Spacer po linie : Opowieść o defraudacji i korupcji 
author Iyer, Nigel

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia społeczno-ekonomiczne : Zeszyt naukowy 5/2006 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2006 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe 
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Foundations of Risk Analysis : A Knowledge and Decision-Oriented Perspective 
author Aven, Terje

Publication year: 2003 Call number: [A/07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
author Pluta, Wiesław

Publication year: 1999 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
author Siemieniuk, Nina.

Publication year: 2005 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Vademecum młodego kapitalisty : 10 zasad ekonomii jak osiągnąć bogactwo : poradnik 
author Niemczyk, Lesław

Publication year: 2007 Call number: [10.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia menedżerska dla MSP : w teorii i praktyce 
author Piocha, Stanisława

Publication year: 2008 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia wolnego rynku : Tom 2 
author Rothbard, Murray N.

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką
author Pender, Lesley

Publication year: 2008 Call number: [15.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2009 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013
author Burnat-Mikosz, Magdalena

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm 
author Chynał, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów i bankowości
author Dmowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych
author Liderman, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [13.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach : Zeszyt Naukowy : Ryzyko i prognozy : Nr 10/2005 
author Szkutnik, Włodzimierz.

Publication year: 2005 Call number: [13.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sécurité sociale : Francuski publiczny system ubezpieczeń społecznych : Porażki i wyzwania 
author Johanet, Gilles

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności banków komercyjnych
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięte fundusze inwestycyjne
author Krupa, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w usługach /
Autor Gołembska, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [21.A] Available: (5); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności banków komercyjnych
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2000 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój nowego produktu : Metody i uwarunkowania 
author Rutkowski, Ireneusz P.

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing mix : Podstawowe zasady marketingu : Samokształcenie w biznesie 
author Zollondz, Hans-Dieter

Publication year: 2008 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Value Based Management : koncepcje, narzędzia, przykłady 
author Szablewski, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem : Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt : Samokształcenie w biznesie 
author Lessel, Wolfgang

Publication year: 2008 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie giełdowe na rynku finansowych kontraktów futures w Polsce
author Widz, Ewa

Publication year: 2008 Call number: [08.A] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalny rynek finansowy
author Nacewski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [07.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka : Rozprawy i Studia : Tom 683 
author Wiśniewski, Tomasz

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: