Wykorzystanie metod dyskryminacji w analizie ryzyka
author Manikowski, Arkadiusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (46) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe /  
author Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [Podręcznik] Available: (45); Checked out: (5); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie
author Duliniec, Aleksandra

Publication year: 1998 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Giełdowe instrumenty pochodne
author Wisniewska, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia /  
author Tarczyński, Waldemar.

Publication year: 2001 Call number: [Podręcznik] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Taksonomia15 klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Czarny, Bogusław.

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
author Czarny, Bogusław.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (37); Checked out: (18); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami /
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2005 Call number: [IX] [Podręcznik] Series: Podstawy zarządzania finansami 1 Available: (14); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! /
author Vujicic, Nick.

Publication year: 2012 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko rynku akcji /
author Mentel, Grzegorz.

Publication year: 2012 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw /
author Ślusarczyk, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość zarządcza : podejście operacyjne i strategiczne / 
red. naukowa Sobańska, Irena

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw /
author Świerczek, Artur.

Publication year: 2012 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 41/2012 
Red. nauk. Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach /
red. Pluta, Wiesław

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw /
 

Publication year: 2010 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szacowanie ryzyka zmian cen akcji metodą podziału pola /
author Przekota, Grzegorz

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / 
author Kaczmarek, Tadeusz T.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy /  
red. naukowy Marciniak, Stefan.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów /
red. naukowy Seliga, Robert.

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, t. 11 z. 11 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu /
red. naukowa Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 41/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody analizy i oceny uwarunkowań ryzyka decyzyjnego w zarządzaniu procesem świadczenia usług w szpitalach publicznych /
author Bober, Benedykt.

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych : Studia Ekonomiczne nr 46 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych nr 46 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych /
author Staszkiewicz, Piotr.

Publication year: 2014 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesna realizacja idei samopomocy kredytowej w środowisku małych społeczności /
author Kubiak, Damian.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 45/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o finansach 1 : Financial Sciences /
red. naukowy Bogacka-Kisiel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 184 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Finansach 3 : Financial Sciences /
red. naukowy Bogacka-Kisiel, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 210 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem /
 

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (8); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena. Project finance. Corporate finance / 
author Listkiewicz, Joanna.

Publication year: 2004 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ograniczania ryzyka inwestycyjnego na zarządzanie bezpieczeństwem finansowym jednostki samorządu terytorialnego /
author Ładysz, Iwona.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 41/2012. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2006 Call number: [10.0] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
author Białas, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [10.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce
 

Publication year: 2006 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

BancAssurance w Unii Europejskiej i w Polsce
author Śliperski, Marek

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: