Ryzyka w działalności organizacji non-profit
author Domański, Jarosław.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka
author Chodorowski, Leszek

Series: Ekonomia Rynek - Gospodarka -Społeczeństwo nr 23/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Własność miary awersji do ryzyka w teorii użyteczności
author Dudziński, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności gospodarczej : metody oceny oraz techniki zarządzania /  
author Jedynak, Tomasz.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 8 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrowersje w oszacowaniu premii ryzyka /
author Pomykalska, Bożena.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza metod zarządzania ryzykiem w pracach
author Winiarski, Jacek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza możliwości wykorzystania technik
author Winiarski, Jacek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koszt kapitału w teorii i praktyce przedsiębiorstw
author Duliniec, Aleksandra

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje, sukces i ryzyko
author Grzybowski, Wacław

Series: Gospodarka w fazie przemian Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadome zarządzanie adekwatnością kapitału ryzyka
author Michalski, Dariusz.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ograniczanie ryzyka w procesie samoorganizacji
author Szyguła, Anita

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesuwanie granicy akceptowalnego ryzyka
author Pustelnik, Piotr

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko a kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej w
author Bera, Anna.

Series: Problemy zarządzania nr 4(30)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty wykorzystania metod symulacyjnych w ocenie ryzyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa /
author Kaczmarzyk, Jan.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kontroli strategicznej w eliminowaniu
author Kuc, Bolesław Rafał

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 12 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strata w środkach trwałych - wybrane zagadnienia
author Łukiańczuk, Andrzej

Series: Doradztwo Podatkowe nr 3 (151) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skłonność do ryzyka przedsiębiorstw w Polsce /
author Wildowicz, Anna

Series: Optimum nr 2(14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja obszarów ryzyka w świetle celów
author Kosek-Wojnar, Maria.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko a strategie konkurowania
author Penc-Pietrzak, Ilona.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego istota i
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ryzyka w budownictwie
author Buszko, Andrzej

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optymalizacja wielokryterialna w warunkach ryzyka /
author Marcinkowski, Jerzy.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 258 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O rynkowym postrzeganiu sekurytyzacji w okresie
author Jackowicz, Krzysztof.

Series: Master of Business Administration nr 6 (101) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał podwyższonego ryzyka jako źródło finansowania przedsiębiorstwa /
author Drewniak, Zbigniew.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach jednostek sektora finansów publicznych : wybrane problemy / 
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Identyfikacja ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym /
author Garczyński, Dariusz.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem
author Kozień, Ewa

Series: Prace z zakresu organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko. Identyfikacja. Pomiar
author Zemke, Jerzy

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem i sytuacje kryzysowe w łańcuchach dostaw /
author Konecka, Sylwia.

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Model systemu zarządzania ryzykiem zintegrowanym
author Sus-Januchowska, Aleksandra

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Integracja Polski z Unią Europejską a ryzyko doświadczenia polskich przedsiębiorstw pięć lat po 
author Kozioł, Waldemar

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywcze konsumentów żywności a
author Jakubowska, Dominika.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynkowa premia za ryzyko w warunkach polskich
author Prusak, Błażej

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko stabilności finansowej w polityce banku
author Niedziółka, Paweł.

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ ryzyka na decyzje podejmowane przez
author Dudziński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (41) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko dźwigni finansowej nowe podejście metodologiczne 
author Berent, Tomasz

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka
author Karkowska, Renata

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty pochodne w spółkach notowanych na
author Ożga, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metod dyskryminacji w analizie ryzyka
author Manikowski, Arkadiusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (46) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: