Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw
author Felis, Paweł

Publication year: 2005 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122 
red. naukowy Nowak, Edward

Publication year: 2010 Call number: [657.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywność przepływu środków w oddziale banku /
author Guzik, Bogusław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 261 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa
author Bragg, Steven M.

Publication year: 2010 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa : jednostkowe i skonsolidowane /  
author Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (9); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji 
author Gos, Waldemar

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego : tom 1  Sprawozdanie finansowe pozycje sprawozdania jednostkowego / 
author Wędzki, Dariusz.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce techniki sporządzania 
author Sałdyka, Paweł

Publication year: 2011 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak oceniać firmę metodyka badania, przykłady liczbowe 
author Olzacka, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
author Marcinek, Krzysztof.

Publication year: 2004 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Turyna, Jan

Publication year: 2008 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele międzynarodowych przepływów kapitałowych /
author Rogowski, Józef.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami.
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Series: Podstawy zarządzania finansami 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania finansami.
author Brigham, Eugene F.

Publication year: 2005 Call number: [658.14/.17] Series: Podstawy zarządzania finansami 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /  
red. Bednarski, Lech.

Publication year: 1996 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje inwestycyjne: wybrane zagadnienia / 
author Kuczowic, Jacek.

Publication year: 2011 Call number: [330.322] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość zaawansowana /
red. naukowa Winiarska, Kazimiera.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki.  Zeszyty Naukowe nr 640 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 38 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / Zeszyty Naukowe nr 689 Uniwersytetu Szczecińskiego finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 50 Czas na pieniądz 
red. naukowy Zarzecki, Dariusz.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP /
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o finansach 1 : Financial Sciences /
red. naukowy Bogacka-Kisiel, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty struktury długu przedsiębiorstw /
author Kowalik, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
author Szczepanowski, Piotr

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat finansów u progu XXI wieku
author Brett, Michael

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bilans 2005
author Fołta, Teresa

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse spółki akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2009 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
author Ostaszewski, Janusz.

Publication year: 2001 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce : techniki sporządzania : 2010 
author Sałdyka, Paweł

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw /
author Michalski, Grzegorz.

Publication year: 2010 Call number: [07.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Cash Flow : kontrola przepływu środków pieniężnych : tekst angielsko-polski 
author Bangs, David H. Jr.

Publication year: 1999 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce : techniki sporządzania 
author Sałdyka, Paweł

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bilans : znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji 
author Gos, Waldemar

Publication year: 2011 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy analizy ekonomicznej
author Borowiecki, Ryszard

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej
author Śnieżek, Ewa

Publication year: 2011 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami w małej firmie
author Barrow, Colin

Publication year: 2009 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość zaawansowana
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2013 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
author Lachmirowicz, Marek

Publication year: 2012 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: