Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez podmioty zewnętrzne /
author Kuśnierek, Katarzyna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i cel planowania przepływów środków pieniężnych /
author Suski-Borek, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 2 / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek ABC w analizie opłacalności przedsięwzięć
author Tyrała, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce (na
author Domaszewicz, Roman

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa
author Winiarski, Radosław

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena polityki wypłaty dywidend z wykorzystaniem badania empiryczne 
author Brycz, Bogumiła

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczna treść sprawozdania z przepływów środków pieniężnych /
author Smejda, Maria.

Series: Rachunkowość wobec zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 23 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze
author Czyżewski, Bazyli

Series: Ekonomista nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przepływy finansowe między Polską a budżetem Unii
author Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.

Series: Problemy zarządzania nr 1(27)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność przepływu środków w oddziale banku /
author Guzik, Bogusław.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 261 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele międzynarodowych przepływów kapitałowych /
author Rogowski, Józef.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty struktury długu przedsiębiorstw /
author Kowalik, Małgorzata.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza znaków przepływów pieniężnych a ocena ryzyka kredytowego /
author Stefański, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 55, nr 4 (2014) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystnie rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami domowymi /
author Chmielewski, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar efektu synergii w grupie kapitałowej /
author Mioduchowska-Jaroszewicz, Edyta.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miary ograniczeń finansowych przedsiębiorstw w świetle badań literaturowych /
author Zygmunt, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(34) / 2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą zmiany stanu pozycji księgowych /
author Młyński, Jakub

Series: Controlling i Zarządzanie 1(15) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The model of eight cases in the dynamic assessment of an economic entity financial security /
author Tokarski, Andrzej.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(2) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: