Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej /
author Kasperowicz-Stępień, Alicja.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Normatywny model źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia wynikające z sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce /
author Ofiarski, Zbigniew.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse w gospodarce rynkowej
author Majchrzycka-Guzowska, Alina

Publication year: 1998 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2000 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce 2
red. naukowy Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2008 Series: System finansowy w Polsce 2 Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w gospodarce rynkowej
author Komar, Andrzej

Publication year: 1996 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w warunkach demokracji : systemy fiskalne a decyzje indywidualne / 
author Buchanan, James M.

Publication year: 1997 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wydatki publiczne - specyfika, funkcje i klasyfikacja : charakterystyka społecznych wydatków publicznych w latach 1995-2003 / 
author Ciak, Jolanta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy administratywisty
red. Wrzosek, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
author Szołno-Koguc, Jolanta

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie /
 

Publication year: 2011 Call number: [340] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zasady gospodarki finansowej po zmianach 
author Świderek, Izabela Małgorzata

Publication year: 2011 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy oddziaływania deficytu fiskalnego na
author Ciżkowicz, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan polskich finansów publicznych
author Wernik, Andrzej

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych według najnowszej wersji ustawy o finansach 
red. Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2012 Call number: [336.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne
author Denek, Emilia

Publication year: 2001 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse Zbiór zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami : Częś 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
author Ofiarski, Zbigniew

Publication year: 2002 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu województwa w systemie finansów publ
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse wybrane zagadnienia 
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne i prawo finansowe
red. Kosikowski, Cezary

Publication year: 2006 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse, bankowość i rynki finansowe
red. naukowy Pietrzak, Edmund

Publication year: 2006 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilans transferów między Polską a systemem
author Sarnowski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (45) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
red. Wójtowicz, Wanda

Publication year: 2003 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostek samorządu
red. naukowa Sochacka-Krysiak, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / 
author Wernik, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami publicznymi
author Piotrowska-Marczak, Krystyna

Publication year: 2009 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse publiczne w warunkach demokracji systemy fiskalne a decyzje indywidualne 
author Buchanan, James M.

Publication year: 1997 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System prawa finansowego tom I Teoria i nauka prawa finansowego 
red. Kosikowski, Cezary

Publication year: 2010 Call number: [347.73] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania reformy systemu podatkowego
author Komorowski, Jan

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość budżetowa
author Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka finansowa jednostki samorządu zagadnienia wybrane 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Absorpcja środków unijnych przez podmioty sektora finansów publicznych na wybranych przykładzie /
author Łuczyszyn, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: