Handel elektroniczny motorem wzrostu gospodarczego
author Prochorowicz, Marlena

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój rynków instytucjonalnych w Internecie
author Sznajder, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel elektroniczny w marketingu międzynarodowym /
author Sznajder, Andrzej.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 19 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-handel w gospodarstwach domowych oraz
author Piekut, Marlena

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody wykorzystywania Internetu jako kanału
author Antkiewicz, Sławomir

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program działań na rzecz wspierania elektronicznego
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne
author Koczanowski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Działalność sklepów internetowych w e-gospodarce /
author Drab-Kurowska, Anna.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym
author Chodak, Grzegorz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy płatności w handlu elektronicznym dla
author Chmielarz, Witold

Series: Ekonomiczno - Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane elementy działalności sklepu internetowego w kontekście e-logistyki /
author Fajczak-Kowalska, Anita.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (61) 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów /
author Szopiński, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG /
author Kolasińska-Morawska, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Użyteczność serwisu społecznościowego Facebook dla detalistów internetowych w Polsce /
author Stopczyński, Bartłomiej.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wirtualizacja procesu zakupowego konsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? /
author Maciaszczyk, Magdalena

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyznaczniki lojalności klientów serwisów e-commerce w kontekście zróżnicowania kulturowego rynku europejskiego /
author Radziszewska, Aleksandra

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność e-handlu dla europejskiego konsumenta w wirtualnej przestrzeni /
author Sowa, Izabela.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Charakterystyka rynku e-commerce w Polsce w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce /
author Grochal-Brejdak Magdalena.

Series: Marketing i Rynek nr 8 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Asymetria informacji w handlu elektronicznym /
author Czaplewski, Maciej.

Series: Ekonomista nr 5/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Napęd z e-commerce i automotive /
author Ryńska, Joanna

Series: Nowoczesny Magazyn 6 (108) grudzień 2016-styczeń /2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wsparcie w hybrydowym systemie kompletacji /
author Libiszewska, Magdalena

Series: Nowoczesny Magazyn 6 (108) grudzień 2016-styczeń /2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deklarowane czynniki wyboru produktu i sklepu internetowego w symulowanym teście rynkowym a satysfakcja z wyboru /
author Mącik, Radosław.

Series: Handel wewnętrzny nr 2(361)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market /
author Pachkovskyy, Yuriy

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja form handlu detalicznego na początku XXI wieku /
author Drzazga, Marek.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy konsumentów wobec zakupów on-line - próba typologii /
author Kucia, Michał.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sposoby działania i czynniki sukcesu rynkowego aptek internetowych /
author Soboń, Magdalena.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju rynków elektronicznych B2B /
author Strzębicki, Dariusz

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zachowań nabywców na aukcjach internetowych. Studium przypadku rynku akcesoriów do telefonów komórkowych /
author Cypryjański, Jacek.

Series: Handel wewnętrzny nr 5(364)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Reciprocity Rule in Electronic Commerce /
author Lewicki, Marcin

Series: Handel wewnętrzny nr 5(364)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transgraniczny handel elektroniczny - implikacje dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa /
author Poniatowska-Jaksch, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transgraniczny handel elektroniczny - implikacje dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa /
author Poniatowska-Jaksch, Małgorzata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie relacji z klientami w handlu zintegrowanym wielokanałowo /
author Kawa, Arkadiusz.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (176) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Użyteczność e-commerce w badaniach polskich użytkowników /
author Banaś, Jarosław

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adaptacyjne systemy agentowe we współczesnym środowisku e-commerce /
author Owoc, Mieczysław Lech.

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The role of agricultural e-marketplace in public organizations /
author Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia.

Series: Optimum nr 6(78) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Omnichannel as a New Challenge for Logistics /
author Weiland, Dariusz.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(4) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja funkcji opakowania w kontekście rozwoju e-commerce branży spożywczej /
author Jerzyk, Ewa.

Series: Rola wiedzy i innowacji w rozwoju organizacji Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu T. 75, nr 4 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel elektroniczny artykułami żywnościowymi z perspektywy klienta / Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz. 
author Grzybowska-Brzezińska, Mariola.

Series: Problemy zarządzania nr 1(57) t.1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy i ograniczenia e-zakupów odzieży i obuwia w Polsce / Sara Supryn, Genowefa Sobczyk. 
author Supryn, Sara

Series: Problemy zarządzania nr 1(57) t.1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój płatności internetowych w polskim detalicznym handlu elektronicznym / Grzegorz Szymański. 
author Szymański, Grzegorz.

Series: Problemy zarządzania nr 1(57) t.1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: