Ukierunkowany rozwój albo dryf perspektywy kujawsko-pomorskiego rynku pracy 
red. Sojak, Radosław

Publication year: 2006 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja Strategii Lizbońskiej i Strategii rozwoju kraju 2007-2015
author Kałużna, Halina

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie odnowionej Strategii Lizbońskiej dla procesu pełnej liberalizacji rynków w państwach Unii Europejskiej
author Szyjko, Cezary Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (44) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 
red. Bajko, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Harmonizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w świetle przedsiębiorstw w Polsce /
author Hybka, Małgorzata Magdalena.

Series: Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 101 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia "Europa 2020" - wstępna ocena
author Sapała, Magdalena

Series: Wspólnoty Europejskie nr 2 (201) marzec/kwiecień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska wobec strategii Lizbońskiej Biała Księga : Po 
 

Publication year: 2003 Call number: [ZE] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii
red. naukowa Strużycki, Marian

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce
author Noga, Marian

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością
red. Pawłowicz, Leszek.

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową a
author Gardocka-Jałowiec, Anna.

Series: Ekonomista nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian
red. naukowa Potocki, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie czybnnika pracy - realizacja strategii
author Ważniewski, Piotr.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (200) styczeń/luty 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka w warunkach integracji europejskiej
red. naukowy Kruszka, Michał

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Series: Gospodarka w warunkach integracji europejskiej Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europa wobec wyzwań gospodarki globalnej
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economic Dimensions of Global and Regional
red. Niemiec, Wioletta

Publication year: 2009 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie
author Przybytnikowski, Jarosław W.

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwanie konkurencyjności Strategia Lizbońska w posz 
author Radło, Mariusz-Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne bez tajemnic podręcznik dla studentów 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek przedsiębiorstwo / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku tom 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza teoria i realia 
red. naukowa Stacewicz, Janusz

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 3 (47) 2010 /  
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(47) / 2010 / Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście
author Nowakowski, Krzysztof

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i
red. naukowa Brocka-Palacz, Bogumiła

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A Europe of Excellenc the Lisbon Strategy : 
 

Series: Ekonomiczno - Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw wybrane problemy 
author Leśniewski, Michał Adam

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja a strategia lizbońska
author Sawiczewska, Zofia

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doskonalenie struktur organizacyjnych
red. naukowa Stabryła, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki
red. Bieliński, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w Unii Europejskiej wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego 
red. naukowa Bąk, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia Lizbońska - przyczyny i niepowodzenia /
author Piotrowski, Jan.

Series: Unia Europejska.pl nr 1 (212) styczeń / luty 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność i jakość szansą dla gospodarki /
author Obal, Anna.

Series: Zarządzanie Jakością nr 2 / 2012 (28) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Europejskie : stosunki międzynarodowe, integracja europejska, politologia, prawo t. 14 /  
Red. Łokucijewski, Krzysztof.

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Non-governmental organizations forming an integrated Europe in the light of the Lisbon Strategy /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 15 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Realizacja założeń strategii Europa 2020 w Polsce /
author Dworak, Edyta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: