Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych
author Maciejewski, Grzegorz.

Publication year: 2003 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne cz. I Gospodarstwo domowe 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 1 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
red. Dach, Zofia

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007
author Kuśmierczyk, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom i zróżnicowanie wydatków na mieszkanie w gospodarstwach domowych /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 110 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko w finansach i bankowości w warunkach kryzysu gospodarczego, 29/2010 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zadłużenie i jego psychospołeczne konsekwencje
author Koziński, Marcin

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zachowań nabywczych polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej /
author Mróz, Bogdan.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wygrani i przegrani polskiej transformacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2005 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu
author Rudnicki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych gospodarstw
author Adamczyk, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach /
author Zalega, Tomasz.

Publication year: 2008 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Hierarchia i poziom zaspakajania potrzeb
author Zalega, Tomasz.

Series: Gospodarka Narodowa nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłość konsumencka w polskich realiach
author Odorzyńska-Kondek, Jadwiga

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredytowanie sektora budżetowego i niefinansowego Rozprawy i Studia T.(CDLXVIII) 394 Uniwersytet 
author Lubińska, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ świadczeń edukacyjnych na zróżnicowanie
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka ekonomiczna wybrane mierniki makroekonomiczne 
author Makać, Wiesława

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie gospodarstwa domowe na rynku dóbr żywnościowych w latach 1990-1996 /
author Bombol, Małgorzata.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy inspiracje z integracji europejskiej 
red. Karpuś, Piotr

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zaspokojenia potrzeb w zakresie
author Zalega, Tomasz.

Series: Master of Business Administration nr 4 (105) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja usług rynkowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-1996 /
author Dąbrowska, Anna.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.9 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytku w latach 1994-1998 /
author Szwarc, Krzysztof.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza
red. naukowa Garczarczyk, Józef

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tendencje w kształtowaniu się zadłużenia gospodarsw
author Świetlik, Krzysztof

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (47) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
red. Kopycińska, Danuta

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-1998, w tym związanych z rolnictwem /
author Grondkowski, Sylwester.

Series: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 13 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych /
author Bywalec, Czesław.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
red. naukowa Garczarczyk, Józef

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Kropiwnicki, Jerzy

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia /
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego
author Rusnak, Zofia

Publication year: 2007 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demograficzno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce /
author Garczarczyk, Józef.

Series: Szkice z metodologii badań zjawisk demograficznych i ekonomicznych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 22 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie dochodów rozporządzalnych według typów gospodarstw domowych i liczby osób /
author Roeske-Słomka, Iwona.

Series: Prace statystyczne i demograficzne Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 17 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niewypłacalność gospodarstw domowych przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 
author Świecka, Beata

Publication year: 2009 Call number: [330.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: