Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula : nr 35/2014 : Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014 : Ekonomia VII / 
 

Publication year: 2014 Call number: [07.C] Series: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 37/2014 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Macroeconomic Savings in Poland /
author Liberda, Barbara.

Series: Ekonomista nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność działań instytucji nadzorczych w zakresie ograniczenia udzielania gospodarstwom domowym kredytów w walutach obcych w latach 2006-2010 /
author Nowosielska, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 28 / 2012 Szkice z ekonomii behawioralnej i ekonomii ekologicznej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w zarządzaniu finansami w gospodarstwach domowych Polaków /
author Światowy, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe w kontekście uwarunkowań systemowych /
author Styś, Stanisław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędności pieniężne gospodarstw domowych /
author Głuchowski, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości i preferencje w zachowaniach gospodarstw domowych : w wybranych nurtach ekonomii /  
author Fatuła, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Giełdowe produkty strukturyzowane : perspektywy rozwoju rynku w świetle badań nad kondycją finansową gospodarstw domowych w Polsce /  
author Walczak, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania gospodarstw domowych na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : analiza porównawcza /  
author Jasińska, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnej bankowości /
author Grzybowska, Agnieszka.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza struktury konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce /
author Cudowska-Sojko, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsument na polskim i czeskim rynku uzdrowiskowym w latach 2006-2010 /
author Gromelska, Aleksandra.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako uczestnik procesów rynkowych /
author Styś, Aniela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marital roles in market decision-taking /
author Drab, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 31 / 2012 Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego /
author Kasprzyk, Beata.

Series: Ekonomista nr 2/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : zachowania, produkty, strategie /  
red. naukowy Bogacka-Kisiel, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse osobiste : kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje / 
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / | Tworzenie i zarządzanie. | Mikrofirma 2011.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmienne demograficzne a statystyczne skale ekwiwalentności : wyniki badań empirycznych / 
author Rusnak, Zofia.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 11(11) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji /
 

Publication year: 2005 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Understanding Consumption /
author Deaton, Angus.

Publication year: 2009 Call number: [BN] Series: Clarendon Lectures in Economics Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii /  
author Nasiłowski, Mieczysław

Publication year: 2016 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no.9 / 
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Studia Oeconomica Posnaniensia 2016, vol. 4, no. 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kredyty dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005-2009 a polityka kredytowa banków
author Golec, Maria Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Współczesna ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej nr 15 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula : nr 50(5)/2016 : Raport o stanie finansowym państwa 2014-2015 : Raport o stanie majątku gospodarstw domowych w Polsce 2014-2015 : Ekonomia XII / 
 

Publication year: 2016 Call number: [07.0] Series: Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula nr 50(5)/2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania finansowe gospodarstw rolnych /
author Ryś-Jurek, Roma.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska starość /
 

Publication year: 2003 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyskretny urok polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego /
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (74) 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych ?/
author Krajewski, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomika i finanse gospodarstw domowych /
author Bywalec, Czesław.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych ?/
author Krajewski, Piotr.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing 4-2017 T1/ 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita /
author Turczak, Anna.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The impact of age on Polish households financial behavior : indebtedness and over-indebtedness /  
author Anioła-Mikołajczak, Paulina.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na zdrowie w bogatych i biednych gospodarstwach domowych /
author Piekut, Marlena.

Series: Problemy zarządzania nr 2(53), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paying taxes in euro zone countries : issues behind tax morale /  
author Rutkauskas, Virgilijus.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(3) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uneven Distribution of Material Living Conditions (wealth) : Lithuanian case /  
author Rakauskienė, Ona Gražina.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 16(2) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
 

Publication year: 2018 Call number: [330.1] Series: Ekonomia Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Čelovečeskij potencial razvitiâ agroturističeskoj deâtel'nosti na territorii Minskoj oblasti /
author Blaževič, Irina V.

Series: Optimum nr 5(65) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy oszczędzania gospodarstw domowych : fakty, trendy, determinanty /  
author Kłopocka, Aneta.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: