Przedsiębiorstwo : klucz do sukcesu : podstawy przedsiębiorczości dla Liceum Ogólnokształcącego. Liceum Profilowanego i Technikum 
author Mikina, Agnieszka

Publication year: 2002 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementarne zagadnienia ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Elementarne zagadnienia ekonomii
author Milewski, Roman

Publication year: 2003 Call number: [05.A] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sytuacja społeczna Dolnego Śląska
author Ostasiewicz, Walenty

Publication year: 2000 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce /
author Wójcik, Ewa.

Publication year: 2014 Call number: [330.5] Series: Platinium Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce : ujęcie empiryczne / 
author Zalega, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych na tle krajów europejskich /
author Piekut, Marlena.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego /
author Zalega, Tomasz.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postawy i zachowania gospodarstw domowych regionu zachodniopomorskiego wobec kryzysu : wyniki badań / 
author Burlita, Augustyna.

Series: Problemy zarządzania nr 1 (40)/2013, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(42) / 2014 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Poziom i zróżnicowanie oszczędności gospodarst domowych w Europie /
author Gola, Jagoda.

Series: Marketing i Rynek nr 9/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 4(42)/2014 / / 
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : podręcznik 
author Mierzejewska-Majcherek, Janina.

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokajania ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego /
author Kozera, Agnieszka.

Series: Marketing i Rynek nr 11 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Propedeutyka finansów /
Red. Kościelecki, Lech.

Publication year: 2014 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2014 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie gospodarstw domowych /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Depozyty bankowe gospodarstw domowych - zmiany wartości struktury w Polsce w latach 1996-2009 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w poziomie oszczędności gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2004-2008 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 7(268)/2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kredytowanie gospodarstw domowych /
author Wałęga, Grzegorz.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia nr 347 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 347 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury /
author Garczarczyk, Józef.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSEI : zeszyt tematyczny: Trajektorie rozwoju Polski Wschodniej,  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: 7(2/2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskiech i amerykańskich konsumentów (cz.1) /
author Rostek, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 5 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konsumpcja kolaboratywna wśród młodych polskich i amerykańskich konsumentów (cz.2) /
author Rostek, Anna.

Series: Marketing i Rynek nr 6 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych = A Household as the Subject of Economic Research /  
red. naukowy Forlicz, Stefan.

Publication year: 2014 Call number: [05.E] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 4(42)/ 2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce /
author Wójcik, Ewa.

Publication year: 2014 Call number: [07.0] Series: Platinium Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii : doświadczenia innych państw europejskich /  
 

Publication year: 2014 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 364 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesne problemy finansów osobistych /
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Financial investments and insurance : global trends and the Polish market /  
 

Publication year: 2015 Call number: [336.76] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 381 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne problemy finansów osobistych /
 

Publication year: 2014 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii /
red. naukowy Milewski, Roman.

Publication year: 2015 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane zagadnienia sektora polskich gospodarstw domowych /
author Korzusznik, Henryk.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza wydatków gospodarstw domowych w Polsce na tle sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej /
author Kulesza, Michalina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu t. 59, nr 2, 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: