Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe aspekty teoretyczne i praktyczne 
author Świetlik, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Serwicyzacja konsumpcji a zmiany wydatków na usługi
author Skrzypczak, Zofia

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-handel w gospodarstwach domowych oraz
author Piekut, Marlena

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania ekonomiczne konsumpcji gospodarstw domowych ludzi starszych
author Świtała, Marcin

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce w latach
author Bieniasz, Anna

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zadłużenie gospodarstw domowych w Unii Europejskiej
author Anioła, Paulina

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw dmowych
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kryzysu na dochodową elastyczność popytu na
author Zalega, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących
author Anioła, Paulina

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność miejskich gospodarstw domowych na rynku
author Dąbrowska, Anna.

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007
author Kuśmierczyk, Krystyna

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Upadłość konsumencka w polskich realiach
author Odorzyńska-Kondek, Jadwiga

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ świadczeń edukacyjnych na zróżnicowanie
author Radziukiewicz, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Smart shopping : nowy trend konsumencki / 
author Zalega, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deprivation of Needs in Retirees' Households in Poland /
author Janoś-Kresło, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieszkanie i warunki mieszkaniowe w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce : ujęcie empiryczne / 
author Zalega, Tomasz.

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktura konsumpcji i jakość życia wielodzietnych gospodarstw domowych /
author Szostek, Dawid.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2004 i 2012 /
author Grzega, Urszula.

Series: Handel wewnętrzny nr 4/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania finansowe gospodarstw rolnych /
author Ryś-Jurek, Roma.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: