Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych ?/
author Krajewski, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych ?/
author Krajewski, Piotr.

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Porównanie województw w Polsce na podstawie rozkładu dochodu rozporządzalnego per capita /
author Turczak, Anna.

Series: Optimum nr 3(81) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The impact of age on Polish households financial behavior : indebtedness and over-indebtedness /  
author Anioła-Mikołajczak, Paulina.

Series: Optimum nr 1(85) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wydatki na zdrowie w bogatych i biednych gospodarstwach domowych /
author Piekut, Marlena.

Series: Problemy zarządzania nr 2(53), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paying taxes in euro zone countries : issues behind tax morale /  
author Rutkauskas, Virgilijus.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(3) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uneven Distribution of Material Living Conditions (wealth) : Lithuanian case /  
author Rakauskienė, Ona Gražina.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 16(2) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Čelovečeskij potencial razvitiâ agroturističeskoj deâtel'nosti na territorii Minskoj oblasti /
author Blaževič, Irina V.

Series: Optimum nr 5(65) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy oszczędzania gospodarstw domowych : fakty, trendy, determinanty /  
author Kłopocka, Aneta.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany stopy oszczędności w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej /
author Korzeniowska, Anna.

Series: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego R. 11, nr 2, cz. 1 / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: