Metody statystyczne w badaniach marketingowych
author Pociecha, Józef

Publication year: 1996 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie cenowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : wybrane aspekty / 
author Grzesiuk, Aleksandra.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje cenowe a wartość przedsiębiorstwa
author Hadrian, Piotr

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing menedżerski standardy, procedury, strategie 
author Podstawka, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako instrument marketingu usług turystycznych
author Sarnowski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (29) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza i funkcjonowanie rynku ćwiczenia i zadania 
author Rosa, Grażyna.

Publication year: 2010 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży
author Zawłocka-Turno, Agata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany kursu walutowego a dynamika cen w krajach globalnej triady /
author Misztal, Piotr.

Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reguły gry na giełdzie
author Sheimo, Michael D.

Publication year: 1994 Call number: [336.76] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rabatowa jako element polityki cenowej przedsiębiorstwa /
author Strojny, Szymon.

Series: Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 1 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo usługowe zarządzanie 
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedyczne podstawy marketingu
author Wojciechowski, Tadeusz

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Uwagi o ruchu cen surowców i żywności w handlu międzynarodowym w obecnej dekadzie /
author Dudziński, Jerzy.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie
author Baruk, Agnieszka I.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Passcards 
 

Publication year: 2009 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewodnik po marketingu
author Żurawik, Barbara

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2001 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wstęp do ekonomiki
author Taylor, Edward

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /  
red. Cyrson, Edward

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O hipotezie stopy naturalnej : produkcja, ceny i podaż pieniądza w Polsce (1994-2003) /  
author Wallusch, Jacek.

Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki i formy marketingowego oddziaływania na
author Pabian, Arnold.

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Exchange Rates and International Finance
author Copeland, Laurence S.

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii
author Potocki, Wojciech

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen
author Marszałek, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [336.74] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Value and Capital an Inquiry into Some Fundamental Principles of 
author Hicks, John

Publication year: 2001 Call number: [BN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zapomniany fragment teorii oligopolu - krzywa popytu
author Dudziński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe transakcje ekonomiczne
red. Bernaś, Bogumił

Publication year: 2002 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do mikroekonomii
author Rekowski, Marek.

Publication year: 2001 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing dla inżynierów, naukowców i technologów
author Curtis, Tony

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Powiązania cenowe na polskim rynku finansowym
red. naukowa Waściński, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka ekonomiczna wybrane mierniki makroekonomiczne 
author Makać, Wiesława

Publication year: 2010 Call number: [311] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Png, Ivan

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania marketingowe teoria i praktyka 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2005 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny
author Winkler-Drews, Tadeusz

Publication year: 2009 Call number: [338.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing międzynarodowy
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne gospodarcze wyzwania XXI wieku 
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2010 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing podręcznik akademicki 
red. naukowy Andruszkiewicz, Krzysztof

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: