Zmiany kursu walutowego a dynamika cen w Polsce
author Misztal, Piotr.

Series: Ekonomista nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarcza i prawna istota cen transferowych w
author Michalczyk, Leszek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej
author Szumilak, Jan

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzrost cen żywności na świecie - przyczyny i
author Gwiazda, Adam

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (208) maj/czerwiec 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie ceny na rynku usług finansowych - fundusze
author Rudzewicz, Adam

Series: Marketing i Rynek nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skutki cenowe w kraju przystępującym do ugrupowania
author Guzek, Marian

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie cenami
author Gorzeń, Wojciech

Series: Marketing w praktyce nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczna akceptacja cen /
author Karcz, Kornelia.

Series: Zeszyt Naukowy [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach nr 127 / 94 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalanie cen to sprawa strategiczna
author ,MF

Series: Zarządzanie na świecie nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako element marketingu-mix i jej determinanty
author Grzegorczyk, Wojciech

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ceny w kształtowaniu wartości dla klientów przez
author Pindakiewicz, Jan

Series: Marketing i Rynek nr 12/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmienność cen na rynkach rolnych - znaczenie giełd
author Kowalska, Iwona

Series: Problemy zarządzania nr 1(23)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pieniądz, produkt i ceny w gospodarce USA /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług szacunki obciążenia dla Polski 
author Hałka, Aleksandra

Series: Gospodarka Narodowa nr 9/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystaj trudne czasy do optymalizacji cen
author Zioecker, Richard

Series: Harvard Business Review Polska nr 7/8 (77/78) - lipiec/sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wycena produktów według cen sprzedaży
author Chybalski, Filip

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola informacji w zastosowaniach strategii cen drapieżnych /
author Trojanowska, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 1 (30) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży studium przypadku PKN Orlen 
author Klimczak, Karol M.

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami nr 1 (114) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rozliczeń odchyleń od cen ewidencyjnych na
author Tyrała, Bartosz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie cenowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : wybrane aspekty / 
author Grzesiuk, Aleksandra.

Series: Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.278 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Decyzje cenowe a wartość przedsiębiorstwa
author Hadrian, Piotr

Series: Marketing Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cena jako instrument marketingu usług turystycznych
author Sarnowski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (29) 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży
author Zawłocka-Turno, Agata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany kursu walutowego a dynamika cen w krajach globalnej triady /
author Misztal, Piotr.

Series: Optimum nr 1(45) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rabatowa jako element polityki cenowej przedsiębiorstwa /
author Strojny, Szymon.

Series: Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych / Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 1 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwagi o ruchu cen surowców i żywności w handlu międzynarodowym w obecnej dekadzie /
author Dudziński, Jerzy.

Series: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 126 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane czynniki wpływające na postrzeganie
author Baruk, Agnieszka I.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O hipotezie stopy naturalnej : produkcja, ceny i podaż pieniądza w Polsce (1994-2003) /  
author Wallusch, Jacek.

Series: Studia z bankowości centralnej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 56 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy kształtujące cenę ropy naftowej w teorii
author Potocki, Wojciech

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zapomniany fragment teorii oligopolu - krzywa popytu
author Dudziński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ceny transferowe w podmiotach powiązanych branży
author Olkowska, Wiesława

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 (713) czerwiec 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa
author Duchnowska, Ewa

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji
author Kaczmarczyk, Hubert

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie cen w marketingu międzynarodowym
author Oczkowska, Renata

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowanie tajemnicy skarbowej a określenie dochodu w drodze oszacowania cen /
author Handor, Dariusz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 4(4) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obserwacja cen konkurentów jako podstawa identyfikacji strategii cenowej badanego przedsiębiorstwa (na przykładzie sektora krajowych producentów piwa) /
author Bilińska-Reformat, Katarzyna.

Series: Zarządzanie marketingowe Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 5 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim : kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych / 
author Cyrek, Piotr.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix /
author Pabian, Arnold.

Series: Marketing i Rynek nr 4 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Asymetria relacji cen paliw płynnych w Polsce i cen ropy naftowej /
author Socha, Robert.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sztywność płac nominalnych w modelach DSGE małej skali : analiza empiryczna dla Polski / 
author Kuchta, Zbigniew.

Series: Gospodarka Narodowa nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: