Wolność gospodarcza a system podatkowy /
author Gałuszka, Jolanta.

Series: Dylematy i wyzwania finansów publicznych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 141 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena zasadności wniesienia skargi konstytucyjnej w sprawie zgodności z Konstytucją srt. 88 ust. 4-5 ustawy akcyzowej
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza w Polsce - istota i kierunki zmian  
author Wyrzykowski, Wojciech

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (39) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach bezpieczeństwo, cywilizacja, gospodarka 
red. naukowa Nakonieczna, Justyna

Publication year: 2011 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek z perspektywy biznesu
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność czy swawola?
author Gasparski, Wojciech

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyka i ekonomia
red. naukowy Klimczak, Bożena

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cztery podstawowe wolności europejskiej integracji
author Wądołowska, Dorota

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia problematyka prawna i aksjologiczna 
red. Karpiuk, Mirosław.

Publication year: 2011 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw 
red. naukowa Sobczak, Karol

Publication year: 2002 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo krzywdzące przedsiębiorców Wybrane aspekty ing 
author Kulesza, Cezary

Publication year: 2004 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego /
author Waligórski, Michał A.

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo wobec wyzwań współczesności
red. Wiliński, Paweł

Publication year: 2008 Call number: [340] Series: Prawo wobec wyzwań współczesności Tom 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Meandry teorii ekonomi : historyczne odpływy i przypływy rynku, wolności ekonomicznej i własności prywatnej /  
author Winiecki, Jan.

Series: Optimum Nr 4(36) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia,
red. naukowy Sławiński, Andrzej.

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo a dobrobyt ekonomiczny - między wolnością a
author Piątek, Dawid

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy w Polsce istnieje wolność gospodarcza?
author Werno-Zadroga, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Samorząd lokalny - dobro publiczne
red. Kleer, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Newralgiczne aspekty współczesnych relacji między
red. Machowicz, Kinga

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo administracyjne część szczegółowa tom II 
red. Stelmasiak, Jerzy

Publication year: 2011 Call number: [342] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych 
author Powałowski, Andrzej

Publication year: 2005 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza w prawie polskim
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 1995 Call number: [347.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy wspierania energetyki odnawialnej a
author Górska, Monika E.

Series: Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim
author Kosikowski, Cezary

Publication year: 1997 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja zarządzania organizacjami na przelomie wieków : praca zbiorowa /  
red. Król, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza w teorii : zarys analizy ekonomiczno-prawnej / 
author Kubiński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (62) 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy : IX Kongres Ekonomistów Polskich / 
 

Publication year: 2015 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym w Polsce /
author Kubiński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (66) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ instytucji państwa na wzrost gospodarczy : przykład krajów transformujących się /  
author Piątek, Dawid.

Series: Ekonomiczne i społeczne determinanty wzrostu gospodarczego Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 121 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność gospodarcza w świetle orzecznictwa /
author Kubiński, Piotr.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (69) 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka uwag na temat wolności gospodarczej w kontekście rządowego projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 3 sierpnia 2015 r. /
author Grzegorzewska-Mischka, Ewa.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (71) 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 319 /  
 

Publication year: 2017 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 319 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 349 /  
 

Publication year: 2018 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 349 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

52 mity o kapitalizmie /
autor Reed, Lawrence W.

Publication year: 2016 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: