System bankowy w regulacjach polskich i unijnych
author Gliniecka, Jolanta

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia w Procesie Integracji z Unią Europejską
author Grzelak, Anna

Publication year: 2002 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działanie banków uniwersalnych : wybrane problemy 
author Leśniewski, Longin

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i polityka : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne współczesnej Polski 
author Jakubowski, Wojciech

Publication year: 1997 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System bankowości w Niemczech
author Stein, Jurgen

Publication year: 1995 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej
author Zadora, Halina.

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość uniwersalna : zmiany strukturalne we współczesnych systemach bankowych 
author Kowalewski, Oskar.

Publication year: 2003 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Propedeutyka finansów
author Szyszko, Lech

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach członkowstwa w Unii Europejskiej
author Bożyk, Paweł

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo bankowe w zarysie : stan prawny na dzień 1 maja 2004 roku 
author Fojcik-Mastalska, Eugenia

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji : bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 
author Janc, Alfred.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : system bankowy i usługi 
author Talecka, Aniela

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy bankowości z zadaniami
author Dobosiewicz, Zbigniew.

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsolidacja sektora bankowego w USA
author Kozak, Sylwester

Publication year: 2005 Call number: [06.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte 
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 1997 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość centralna : funkcje, metody, organizacja 
author Baka, Władysław.

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość centralna : funkcje, metody, organizacja 
author Baka, Władysław.

Publication year: 1998 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Unification of European Economies : opportunities and threats 
author Kruszka, Michał

Publication year: 2004 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość hipoteczna w Polsce
author Papież, Renata

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podręcznik do nauki bankowości
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [06.0] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny bank
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2001 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 16/2010
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość wczoraj i dziś /
author Białas, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy ekonomii : podręcznik 
author Mierzejewska-Majcherek, Janina.

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie luksemburskiego międzynarodowego centrum finansowego w nowych warunkach /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki na rynkach kapitałowych /
author Ostrowska, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomiczne mechanizmy funkcjonowania gospodarki narodowej /
Red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2012 Call number: [330.1] Series: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, t. (921) 847 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2006-2012 /
author Kołodziej, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia : zagadnienia wybrane / 
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [330.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie prawo bankowe : wybrane zagadnienia / 
author Mikos-Sitek, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [06.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny bank /
Red. Jaworski, Władysław Leopold.

Publication year: 2000 Call number: [336.71] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe znaczenie stabilnego systemu bankowego dla szeroko rozumianej stabilności finansowej /
author Dresler, Krzysztof.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXX) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / 
author Pyka, Irena.

Publication year: 2010 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość wczoraj i dziś /
author Białas, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [IV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania / 
 

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki reform globalnego systemu bankowego w świetle doświadczeń kryzysu 2007-2009 /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa sektora bankowego /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Limit koncentracji zaangażowań w instytucjach kredytowych - nowe paradygmaty regulacyjne /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: