Ocena efektywności funkcjonowania banków w systemie bankowym w Polsce : Wybrane problemy (część I) 
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe 10 [Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni] Nr 10 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy w Rosji
author Bednarowska, Luiza

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy w Polsce w warunkach kryzysu finansowego
author Janowicz, Andrzej

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce
author Rzeczycka, Anna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (37) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy w gospodarce rynkowej /
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni z. 4 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poprzez kryzys do nowego modelu systemu bankowego
author Kroliwieckaja, Walerija Eduardowna

Series: Problemy zarządzania nr 1(31)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ wprowadzenia Europejskiej Unii Monetarnej na
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału zagranicznego w polskim systemie
author Sieradzka, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska bankowość na tle współczesnych tendencji rozwoju systemów bankowych /
author Kulpa, Norbert.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 1(8)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System bankowy i system płatniczy : powiązania i wzajemne uwarunkowania /  
author Iwańczuk, Anna.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nadzór właścicielski w polskim systemie bankowym
author Sablik, Stanisław.

Series: Wybrane zagadnienia makroekonomiczne Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adekwatność kapitałowa w systemie bankowym w Polsce
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (35) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomiczne aspekty kreacji pieniądza w systemie bankowym /
author Kruszka, Michał.

Series: Optimum nr 2(26) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa systemu bankowego Federacji Rosyjskiej / Lech Bartosik. 
author Bartosik, Lech.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(6) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja systemu bankowego w Polsce w latach
author Frejtag-Mika, Eliza

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty płynności polskiego systemu bankowego w latach 1993-1998 /
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Series: Rynek finansowy Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 4 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny w polskim systemie bankowym /
author Przychocka, Iwona.

Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowe zobowiązanie pożyczki /
author Czechowski, Tadeusz.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 6/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju systemu bankowego Stanów Zjednoczonych /
author Zachorowska, Alfreda.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 1(1) / 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy opodatkowania banków w warunkach kryzysu
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (50) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy i perspektywy rozwoju systemu bankowego w Rosji /
author Rogozina-Kluczyńska, Svetlana.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 5(5) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Liberalizacja jako jeden z głownych przejawów
author Karaś, Piotr.

Series: Prace z zakresu finansów Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie niemieckiego systemu bankowego dla regulowaniu płynności Eurosystemu w latach 1999-2006 : wnioski dla polskiego systemu bankowego /  
author Paluszak, Grzegorz.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncentracja działalności w polskim systemie bankowym /
author Kotliński, Grzegorz.

Series: Problemy polskiego systemu bankowego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 111 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rosyjski system bankowy
author Wynimko, Marian

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w brytyjskim systemie płatności. Możliwości i
 

Series: Biuletyn Bankowy Biuletyn Bankowy Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie procesów globalizacji ekonomicznej dla odbudowy polskiego systemu bankowego w nowych realiach gospodarczych /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XII zeszyt nr 1 (26) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kilka refleksji o przyczynach i możliwych skutkach
author Pławiec, Urszula

Series: Studia Ekonomiczne nr 3-4 (LXII-LXIII) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja polskiego systemu bankowego w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : wybrane problemy /  
author Sablik, Stanisław.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem prania pieniędzy w systemie bankowym /
author Chodnicka, Patrycja.

Series: Problemy zarządzania nr 4 (39)/2012, t. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie luksemburskiego międzynarodowego centrum finansowego w nowych warunkach /
author Gostomski, Eugeniusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Banki spółdzielcze w Polsce w latach 2006-2012 /
author Kołodziej, Elżbieta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kluczowe znaczenie stabilnego systemu bankowego dla szeroko rozumianej stabilności finansowej /
author Dresler, Krzysztof.

Series: Studia Ekonomiczne nr 1 (LXXX) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki reform globalnego systemu bankowego w świetle doświadczeń kryzysu 2007-2009 /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sieć bezpieczeństwa sektora bankowego /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Limit koncentracji zaangażowań w instytucjach kredytowych - nowe paradygmaty regulacyjne /
author Borys, Grażyna.

Series: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 144 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009 /
author Werwińska, Agnieszka.

Series: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 140 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez banki spółdzielcze w dobie kryzysu finansowego /
author Myrczek, Józef.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: