Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak budowano kapitalizm transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i 
author Aslund, Anders

Publication year: 2010 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wolność i rozwój ekonomia wolnego rynku 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1995 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne uwarunkowania przekształceń własnościowych państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 1992-2002 /
author Kozłowska-Burdziak, Mirosława

Publication year: 2006 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska granica wschodnia w warunkach transformacji wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia : Podręcznik dla szkół i kursów 
author Buczyńska, Teresa

Publication year: 1999 Call number: [05.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego
author Zalewa, Piotr

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polska granica wschodnia w warunkach transformacji : Wybrane aspekty 
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia nad reformowaną gospodarką. : aspekty instytucjonalne 
author Okólski, Marek

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej
author Maksimczuk, Aleksander

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarcza Polski
author Miszewski, Maciej.

Publication year: 2001 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: