Prywatyzacja nie rozwiąże luki budżetowej
author Modzelewski, Witold

Series: Doradztwo Podatkowe nr 9 (157) wrzesień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2010 
 

Publication year: 2010 Call number: [0/9(03)/311] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interes ogólny a prywatyzacja /
author Staniek, Zbigniew.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 Studia i Prace (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność czy konkurencyjność- dylemat polityki Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 19 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces prywatyzacji przedsiębiorstwa turystycznego na przykładzie Orbis S.A. w aspekcie funkcjonującego rynku kapitałowego
author Grabińska, Ewa

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standaryzacja metodyki analizy przedsiębiorstwa w procesach przedprywatyzacyjnych
author Maślankowski, Krzysztof

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zamierzenia i rezultaty w procesie prywatyzacji własności publicznej w Polsce
author Kubiak, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (42) 2006 z.2/2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany gospodarcze i społeczne a cele i rezultaty
author Handzel, Ludomir

Series: Prace słuchaczy Studiów Doktorankich Wydziału Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przebieg procesu przekształceń własnościowych w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Walentynowicz, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 3 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce
red. Węgrzecki, Adam

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ : kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu /  
red. Węgrzyn, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [61] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 1103 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prywatyzacja /
author Surdykowska, Stanisława Teresa

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procesy prywatyzacji w gospodarce polskiej w latach
author Łuczak, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (14) 1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region 2006 rozwój regionalny w Polsce w latach 2007- 2013. 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności VIII Kongres Ekonomistów Polskich 
red. naukowa Fiedor, Bogusław.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 : Region 2004 / 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regulowana gospodarka rynkowa Wybór materiałów do st 
red. Kalina-Prasznic, Urszula

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwłaszczenie obywateli jako element polskiej
author Suwalski, Andrzej

Publication year: 2004 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja
author Sztaudynger, Jan Jacek

Publication year: 2005 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce /
author Ciak, Jolanta.

Publication year: 2012 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty etyczne prywatyzacji towarzyszące procesowi
author Bombera, Zdzisław

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe w polskim przemyśle
author Lis, Andrzej.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce
author Szymla, Zygmunt

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Polska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji
author Jaworek, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania powszechnej prywatyzacji /
author Suwalski, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 249 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Program Powszechnej Prywatyzacji jako przykład masowego uwłaszczenia : Próba oceny / 
author Bartuś, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie nr 6 / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dynamika transformacyjnej recesji i ekspansji (z
author Winieski, Jan

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny sens prywatyzacji spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną 
author Tittenbrun, Jacek

Publication year: 1995 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Manowce polskiej prywatyzacji
red. Jarosz, Maria

Publication year: 2001 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja dokąd zmierza Unia Europejska ? 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Forma własności a efektywnoś przegląd analiz 
author Mikołajczyk, Katarzyna

Series: Prace z zakresu finansów przedsiębiorstw Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>

Customize your search

Languages: