Retailing Management /
author Levy, Michael

Publication year: 1995 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Życie Gospodarcze : Fachowy dwutygodnik ekonomistów i 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing farmaceutyczny i apteczny
red. naukowy Mruk, Henryk.

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego : próba oceny / 
author Nogalski, Bogdan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni z. 7 (2004) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Issue management (zarządzanie zagadnieniami) w
author Marszałkiewicz, Katarzyna

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju wirtualnych łancuchów dostaw Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Kisperska-Moroń, Danuta

Publication year: 2009 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk /
red. Ćwiklicki, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic Approaches to Organizations
author Douma, Sytse

Publication year: 1998 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
author Mikołajczyk, Zofia

Publication year: 2002 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia szkolenia pracowników
author Sloman, Martyn

Publication year: 1997 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy teorii i praktyki marketingu Prace Naukowe AE Wrocław nr 873 
red. naukowy Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Series: Zarządzanie i Marketing Tom 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Firma nach mass Erfolgreiches E-Business mit individ 
author Wiegran, Gaby

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hallo Headhunter ! So nutzen Sie Personalberater fur I
author Dahlems, Rolf

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podejmowanie decyzji menedżerskich
author Bieniok, Henryk

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Management in Netzwerkstrukturen Strategische Wertsy 
author Muller, Jochem

Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zawód menedżer
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 2004 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie motywacji w zarządzaniu
author Karaś, Roman

Publication year: 2004 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Adamiecki, Hauswald, Rothert w 100-lecie nauki
author Czech, Alojzy

Publication year: 2004 Call number: [929] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśli o nowoczesnym biznesie
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka organizacji i zarządzania
author Chrisidu-Budnik, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 2005 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie czasem strategie dla administratorów systemów 
author Limoncelli, Thomas A.

Publication year: 2007 Call number: [331.31] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warty w zarządzaniu dramat i szansa 
author Muller, Uwe Renald

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Decyzje i zmiany w organizacji : w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania /  
author Penc, Józef.

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu : podejmowanie decyzji / 
author Adair, John

Publication year: 2000 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi
author Krawiec, Frank

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia produktu
author Mruk, Henryk.

Publication year: 2001 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Style kierowania i zarządzania wybrane koncepcje 
author Mroziewski, Marian

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyobraźnia organizacyjna : nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania / 
author Morgan, Gareth

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Po pierwsze złam wszelkie zasady : co najwięksi mened żerowie na świecie robią inaczej 
author Buckingham, Marcus

Publication year: 2001 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka we współczesnym zarządzaniu
red. naukowy Ciesielski, Marek

Publication year: 2003 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezbłędne zarządzanie koniec z syndromem skazanego na porażkę 
author Manzoni, Jean-Francois

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: