Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mity o badaniach jakościowych w naukach o
author Czakon, Wojciech.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Issue management (zarządzanie zagadnieniami) w
author Marszałkiewicz, Katarzyna

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proaktywne zarządzanie środowiskowe w
author Ryszko, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w praktyce
author Żuchowski, Ireneusz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmat neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu
author Sułkowski, Łukasz

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dyscypliny zasilające nauki o zarządzaniu w latach 1960-2012 /
author Szwiec, Paweł.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd organizacji /
 

Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ambidexterity : światowe trendy eksploracji w naukach o zarządzaniu / 
author Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacja koncepcji csr jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego /
author Fiedor, Bogusław.

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między wspólnotą a biznesem : system rządzenia w przedsiębiorstwie społecznym - studia przypadku / 
author Starnawska, Marzena

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego sektora technologii informacyjnych na tle europejskich liderów /
author Swacha, Jakub

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce w kontekście KET /
author Rostek, Katarzyna

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management and space : introduction to conceptualization / 
author Pachura, Piotr.

Series: Przegląd Organizacji nr 1 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Paradygmaty w naukach o zarządzaniu /
author Ciesielski, Marek.

Series: Przegląd Organizacji nr 1/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu metodologicznego modelu dla nauk o zarządzaniu /
author Zimniewicz, Kazimierz

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucyjny nurt w naukach o zarządzaniu : Stan wiedzy / 
author Stańczyk-Hugiet, Ewa

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej /
author Lachiewicz, Stefan

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w spiralnie zapętlonej sieci : refleksje nad relacjami międzyorganizacyjnymi / 
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty innowacyjności polskich przedsiebiorstw /
author Romanowska, Maria

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań /
author Stankiewicz, Janina.

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konfiguracja zasobów w ramach ponadnarodowych struktur polskich przedsiębiorstw : inwestorów zagranicznych jako czynnik ich międzynarodowej konkurencyjności / 
author Kuzel, Marcin

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność strategii inwestycji w akcje spółek innowacyjnych notowanych na GWP w Warszawie /
author Nawrocki, Tomasz.

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zespoły pracownicze w ewolucji zarządzania środowiskowego przedsiębiorstwa : analiza empiryczna / 
author Seroka-Stolka, Oksana.

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Impact of social capital on management of competitveness of tourism destinations /
author Wszendybył-Skulska, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 2 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Między tradycyjną a nowoczesną analizą strategiczną /
author Kaleta, Andrzej.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej /
author Olszak, Celina M.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność : kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw XXI w. / 
author Skawińska, Eulalia.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd Organizacji - wczoraj i dziś : Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 1 / 
author Głodziński, Eryk.

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Chińskie podejście do zarządzania /
author Hout, Thomas.

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Abdukcja w naukach o zarządzaniu /
author Ciesielski, Marek.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jako obiekt naukowych zainteresowań : wyniki analizy bibliometrycznej / 
author Ejdys, Joanna

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR /
author Szwajca, Danuta.

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych /
author Jeżak, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jako dyscyplina naukowa /
author Sudoł, Stanisław.

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu /
author Lisiński, Marek

Series: Przegląd Organizacji nr 4 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w globalizującej się gospodarce /
author Różański, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasoby relacyjne instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw /
author Stanisławski, Robert.

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Behawioralna ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej /
author Peszko, Adam

Series: Przegląd Organizacji nr 6 / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: