Koncepcja zaufania interorganizacyjnego
author Sankowska, Anna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (138) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Key-Account-Management und E-Commerce Konzeptionelle 
author Storp, Nancy

Publication year: 2001 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ambiwalencja zarządzania organizacją - zagrożenie czy szansa
author Osbert-Pociecha, Grażyna

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie a komunikacja międzykulturowa - ku nowym horyzontom interakcji społecznych
author Korporowicz, Leszek

Series: Problemy zarządzania nr 3(25)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie zachodnich studiów przypadku do nauczania zarządzania
author Pettinger, Richard

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : kluczowe koncepcje /  
author Schermerhorn, John R.,Jr.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Współdziałanie - rywalizacja wybrane zagadnienia z psychologii kierowania 
red. Uchnast, Zenon

Publication year: 2008 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer w działaniu skuteczne działanie i samodoskonalenie 
author Penc, Józef.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konieczność zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
author Grodzicki, Jacek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (51) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie- etyka- człowiek. Odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania
red. naukowy Kubka, Janina

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W pięćdziesięciolecie uzyskania doktoratu przez profesora dr. hab.Jerzego Trzecienieckiego. działalność naukowo-badawcza 
author Stabryła, Adam.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (142) rok 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji
author Khurana, Rakesh

Series: Harvard Business Review Polska nr 2 (72) - luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja i Kierowanie /
 

Publication year: 1995 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy rozdział międzynarodowego zarządzania internetem - Affirmation of Commitments
author Kulesza, Joanna

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierowanie
author Stoner, James A.F.

Publication year: 2001 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metoda oceny sprawności zarządzania
author Gwiazda, Aleksandra

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4 (711) kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Management Development Praxis, Trends und 
red. Welge, Martin K.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szamani zarządzania /
author Micklethwait, John

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie turystyką i wspieranie jej rozwoju
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys 2007-2008 nowe wyzwania dla zarządzania 
author Klich, Jacek

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (146) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dualizm w zarządzaniu dziś i jutro firmy 
author Abell, Derek F.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Anatomia biznesu : przywództwo. Czego każdy menedżer powinien się uczyć od najlepszych.  
author Adair, John

Publication year: 2000 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2002 Call number: [P] [XI] [P] [p] [P] [Podręcznik] Available: (7); Checked out: (1); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej
author Łukasiński, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania
author Sułkowski, Łukasz

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym Prace Naukowe nr 44 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
author Gospodarek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetentny CEO metody efektywnego działania dla menedżerów 
author Thomas, Mark

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jako proces rozwiązywania problemów
author Zimniewicz, Kazimierz

Series: Zmiany w systemach zarządzania polskich Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie talentami
author Gajdzik, Bożena

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w
author Bisaga, Anna

Series: Współczesne zarządzanie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doświadczenia kształtujące liderów debata redakcyjna 
 

Series: Harvard Business Review Polska nr 11(87) - listopad 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie metody DEA w zarządzaniu opieką
author Kujawska, Justyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Portfel inwestycyjny banków komercyjnych znaczenie i struktura 
author Ostrowska, Elżbieta.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Menedżer skuteczny /
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Open-book management jako przykład nowoczesnego przy otwartych księgach finansowych 
author Lisiecki, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 9 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>

Customize your search

Languages: