Strategia marketingowa a strategia rozwoju
author Gołębiowski, Tomasz

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie /
Autor Pastuszak, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [004.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów Prace Naukowe AE Wrocław nr 1184 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsulting finansowy w strategii rozwoju prazedsiębiorstw i instytucji finansowych /
red. Dębniewska, Maria

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój i konkurencyjność małych i średnich
red. Nehring, Anna

Publication year: 2007 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategia rozwojowa firmy jako podstawa polityki inwestycyjnej /
author Ramian, Tomasz.

Series: Teoria i praktyka procesów inwestycyjnych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 6 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
 

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etapy rozwoju małej i średniej firmy
red. Marciniak, Elżbieta

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo
red. Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych 
author Karpacz, Jarosław

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje w organizacji
author Janasz, Władysław.

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmień kulturę, zmień zasady gry przełomowa strategia zmian w organizacji 
author Connors, Roger

Publication year: 2011 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Successful Business Expansion Practical Strategies f 
author Orsino, Philip S.

Publication year: 1994 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola hybrydowych instrumentów finansowych w
author Łukasik, Gabriela.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / 
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Klasyka Biznesu 15 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Do firms really want to graw?
author Leśko, Dariusz

Series: Studia Ekonomiczne nr 3 (LXX) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku Wybrane 
author Mikuła, Bogusz

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich od czego to zależy ? 
author Nogalski, Bogdan.

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki i narzędzia rozwoju MSP
red. Michalczuk, Grażyna.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności z uwzględnieniem sektora MSP 
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego studia polskich przypadków 
red. naukowa Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie
author Romanowska, Maria

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja kreatywna
author Brzeziński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ dotacji unijnych na finansowanie rozwoju
author Puczkowski, Benedykt

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne determinantą rozwoju i wzrostu
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / 
author Tidd, Joe

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji /
author Łukasiński, Wiesław.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 170 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa
author Wożniak-Sobczak, Barbara

Publication year: 2001 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w Prace Naukowe AE Wrocław nr 1141 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Skalik, Jan

Publication year: 2006 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niech klienci tłoczą się u Twoich drzwi niezawodne sposoby pozyskiwania klientów i 
author Edwards, Paul

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa koncepcje, metody wartościowania i warunki jego 
author Mroziewski, Marian

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
author Tkaczyk, Tadeusz Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju firmy /
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników /
author Filipowicz, Grzegorz.

Publication year: 2008 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Skuteczna transformacja firmy w 90 dni
author Tabrizi, Behnam

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstw na
red. naukowa Nowak, Alojzy Z.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: