Zastosowanie techniki flowchartingu w analizie
author Ziębicki, Bernard.

Series: Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą w polskiej firmie jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek 
author Wendt, Roman

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Radykalna reorganizacja firmy
author Adair, Charlene B.

Publication year: 2001 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 558 
red. Szromnik, Andrzej.

Publication year: 2001 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy : Monografie i Opracowania 531 /  
author Miroński, Jacek.

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Droga Toyoty 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej 
author Liker, Jeffrey K.

Publication year: 2005 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ rozwoju technologii teleinformatycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa /
author Galewski, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w warunkach
red. naukowa Sadowski, Adam.

Publication year: 2007 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie od podstaw podręcznik akademicki 
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce opis przypadków 
author Nowarska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał /
author Frąckowiak, Waldemar.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.260 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
red. naukowa Dworzecki, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa /
author Kuczowic, Jacek.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój
author Chodyński, Andrzej

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Od dobrych pomysłów do doskonałych rezultatów zmień i wzmocnij swoją firmę 
author Kanazawa, Michael T.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości stymulowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście rewitalizacji /
author Kańduła, Sławomira.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet społecznie odpowiedzialny - próba ujęcia
author Leja, Krzysztof

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
red. naukowa Targalski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość : środowisko biznesowe, zmiany struktur własnościowych w okresie transfromacji ekonomicznej.      
author Kassay, Štefan.

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich
author Janiuk, Ireneusz

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przetrwanie i rozwój małych i średnich
red. Bławat, Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków : praca zbiorowa /  
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu
author Bartusik, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurowanie w płaskim świecie budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do 
author Fung, Victor K.

Publication year: 2008 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich
kier. naukowy Karaszewski, Włodzimierz

Publication year: 2008 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych
red. naukowa Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
author Zgrzywa-Ziemak, Anna

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne determinantą rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
author Rochoń, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju firmy
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie rozwoju firmy
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Liderzy innowacyjności jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie 
author Deschamps, Jean-Philippe

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dokapitalizowanie przedsiębiorstw a zmiany aktywności w zakresie innowacyjności technologicznej /
author Sadkowska, Joanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauki o zarządzaniu 4 Zarządzanie w teorii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu
author Bełz, Grzegorz

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przetrwać dekoniunkturę przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu 
red. Burlita, Augustyna

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: