Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany w organizacji - moda czy konieczność?
author Ścibiorek, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie /
author Romanowska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing narodów strategiczne podejście do budowania bogactwa 
author Kotler, Philip.

Publication year: 1997 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza / 
red. naukowy Marek, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem /
red. Strużycki, Marian

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing 3.0 dobry produkt?, zadowolony klient?, spełniony 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2010 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konsulting finansowy w strategii rozwoju prazedsiębiorstw i instytucji finansowych /
red. Dębniewska, Maria

Publication year: 2005 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne przedsiębiorstwo
red. Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / 
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2010 Call number: [XI] Series: Klasyka Biznesu 15 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju firmy /
author Pierścionek, Zdzisław

Publication year: 1996 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce opis przypadków 
author Nowarska, Barbara

Publication year: 2004 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków : praca zbiorowa /  
red. Kozina, Andrzej.

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przetrwać dekoniunkturę przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu 
red. Burlita, Augustyna

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja firmy projektowanie, budowa, usprawnianie 
author Pawlak, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 13/2009
red. naczelny Cieślak, Maria

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy dostosowania polskich przedsiębiorstw do
red. naukowy Tkaczyk, Tadeusz Paweł.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie /
author Romanowska, Maria

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność samorządu lokalnego w świetle europejskich standardów
red. Filipiak, Beata

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 529 Ekonomiczne Problemy Usług nr 30 
red. naukowy Flejterski, Stanisław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji / Nr 532/2009 Zeszyty Naukowe nr 532 Uniwersytetu Szczecińskiego 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyka zarządzania strategicznego : Studia przypadków / 
author Ignacy, Jarosław

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne materiały z wykładów i zbiór przykładów /  
author Cieślicki, Maciej

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu : praca zbiorowa /  
red. Sroka, Henryk

Publication year: 2005 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
red. naukowa Matejun, Marek

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce : raport z badań screeningowych 2011 /  
red. Zelek, Aneta.

Publication year: 2012 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu. tom I / 
 

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie antykryzysowe w organizacji /
author Krzakiewicz, Kazimierz.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP /
red. naukowy Mikołajczyk, Bożena.

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /  Ekonomiczne problemy usług nr 99. Zeszyty Naukowe nr 726 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy nauki o przedsiębiorstwie /
 

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce w latach 2009-2012 : raport z badań screeningowych / 
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza / 
red. naukowy Marek, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania /
author Maleszka, Alicja

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi /
author Armstrong, Michael.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zmianą w polskiej firmie : jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek /  
author Wendt, Roman

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: