Podstawy rachunkowości
red. Winiarska, Kazimiera

Publication year: 2010 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
author Nowak, Marek

Publication year: 1998 Call number: [658.14/.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom II zeszyt 1 
red. naukowy Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2000 Call number: [336] Series: Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom 2, Zeszyt 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości
author Hendriksen, Eldon A.

Publication year: 2002 Call number: [657] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym
red. naukowy Miklaszewski, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przykłady automatyzacji prac w rachunkowości
author Depa, Edward

Series: Informatyka zastosowania i technologie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową
author Rybicki, Piotr

Publication year: 2004 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System informacyjny rachunkowości a oczekiwania
author Winter, Małgorzata

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa Tom 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości a polityka bilansowa : podmioty i przedmioty zakres znaczeniowy /  
author Mikołajczyk, Marzena.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu /
author Zimniewicz, Natalia.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Nr 2 / 2003 /
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 2 / 2003 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Accounting
author Sołtys, Agnieszka

Publication year: 2009 Call number: [657] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego.
author Wieczorek, Ireneusz.

Publication year: 2007 Call number: [V] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość dla ciebie : Rachunkowość od podstaw / 
red. Szczypa, Piotr

Publication year: 2011 Call number: [V] [Podręcznik] Available: (11); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rezerwy w bankach teoria i praktyka 
author Wójcik, Jacek.

Publication year: 2007 Call number: [IV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacje prawne rachunkowości w Polsce po 1989 roku /
author Drygas, Ewa.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Das Controllingkonzept Der Weg einem wirkungsvollen 
 

Publication year: 2000 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: