Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych /
author Remlein, Marzena.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Główne atrybuty rozwoju rachunkowości w latach 1931-2006 /
author Gabrusewicz, Wiktor.

Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe zasady rachunkowości w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości i rozwiązań polskich /
author Skoczek, Manuela

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys systemu rachunkowości w Stanach Zjednoczonych Ameryki /
author Cieślak, Marek.

Series: Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka rachunkowości a polityka bilansowa : podmioty i przedmioty zakres znaczeniowy /  
author Mikołajczyk, Marzena.

Series: Prace katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 82 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Istota i znaczenie zasady wiernego i rzetelnego obrazu /
author Zimniewicz, Natalia.

Series: Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 83 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Likwidacja spółki osobowej w rachunkowości Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej /
author Cieślak, Marek

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości u progu XXI wieku /
author Motała, Łukasz.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z.272 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: