Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 2 : sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe : połączenia 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 3 : aktywa trwałe : utrata własności : leasing 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 4 : zapasy : umowy o usługę : rezerwy : transakcje ze Skarbem Państwa 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 5 : podatek dochodowy : przychody : rolnictwo 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 6 : płatności w formie akcji własnych : świadczenia pracownicze 
author Bonham, Mike

Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw : 2006 
author Niemczyk, Roman

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2006 Call number: [14.C] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : kurs podstawowy 
author Nowak, Edward

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej
author Helin, Andre

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego : rachunkowość : prawo podatkowe : prawo handlowe : Fachwörterlexikon für die Steuerberatung : Rechnungswesen : Steuerrecht : Handelsrecht 
 

Publication year: 2006 Call number: [07.D] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość : podręcznik : część 2, wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości
author Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : podręcznik : część 1 : wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości : tom 1 : wykład 
author Olchowicz, Irena

Publication year: 2006 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewidencja aktywów trwałych
author Kołaczyk, Zdzisław

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce : poradnik wraz z wzorami dokumentów oraz wykazem i tekstami aktów prawnych 
author Srzednicki, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inteligencja finansowa : co kryją liczby : przewodnik menedżera 
author Berman, Karen

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości ( z dnia 9 listopada 2000r.,Dz.U.Nr 113,poz.1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku 
author Bartel, Teresa

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości
author Hendriksen, Eldon A.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2001 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość od podstaw : zbiór zadań : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości (z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U.Nr 113 poz. 1186) obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy : wykład, zadania, rozwiązania zadań 
author Nowak, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zasady rachunkowości : Podręcznik 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
author Bernacki, Andrzej

Publication year: 2004 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 
 

Publication year: 2007 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa 
author Hajdamowicz, Alina

Publication year: 2007 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość w banku komercyjnym : część I 
author Wielgórska-Leszczyńska, Joanna

Publication year: 1995 Call number: [14.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość nie tylko dla księgowych
author Kiziukiewicz, Teresa

Publication year: 2007 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: