Makroekonomia gospodarki otwartej
author Misala, Józef

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dokąd zmierzają Niemcy : Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne 
author Brocka-Palacz, Bogumiła

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka fiskalna jako instrument poprawy efektywności gospodarczej w krajach OECD
author Wnorowski, Henryk.

Publication year: 2008 Call number: [07.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki gospodarczej : wybrane zagadnienia 
author Geise, Mirosław

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen
author Marszałek, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dylematy stabilizowania koniunktury
author Barczyk, Ryszard.

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (10); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii
author Nojszewska, Ewelina

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Euro : wspólna waluta europejska 
author Kwapień, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [12.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Economic theory and practice : today and tomorrow II : proceedings of abstracts from the international scientific conference 
 

Publication year: 2007 Call number: [A/05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii : w przykładach i zadaniach 
author Kordalska, Aleksandra

Publication year: 2009 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse wobec sfery realnej gospodarki : Tom 2 
author Znaniecka, Krystyna.

Publication year: 2008 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka polska po 20 latach transformacji : osiągnięcia, problemy, wyzwania 
author Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Dylematy i wyzwania finansów publicznych : zeszyty naukowe 141 
author Juja, Tadeusz.

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy makroekonomii
author Jarmołowicz, Wacław.

Publication year: 2010 Call number: [05.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansów publicznych : prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku : księga dedykowana Panu profesorowi Andrzejowi Drwiłło w 70 rocznicę urodzin 
author Dobaczewska, Anna

Publication year: 2010 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o gospodarowaniu
author Pawlik, Andrzej

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie finansami publicznymi
author Owsiak, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia : 1 
author Samuelson, Paul A.

Publication year: 1998 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia : 1 
author Samuelson, Paul A.

Publication year: 2000 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie : determinanty rozwoju gospodarczego. Apsekty mikro- i makroekonomiczne : tom 1 : gospodarka, finanse, pedagogika : zeszyt 2 (13)/2009 
 

Publication year: 2009 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse publiczne i prawo finansowe : Studia Prawnicze 
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania 
author Mucha-Leszko, Bogumiła

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Krugman, Paul.

Publication year: 2012 Call number: [05.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania 
author Alińska, Agnieszka.

Publication year: 2012 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
author Krajewski, Piotr

Publication year: 2013 Call number: [07.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka 
author Dach, Zofia

Publication year: 2011 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel i finanse międzynarodowe
author Caves, Richard E.

Publication year: 1998 Call number: [05.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse publiczne w warunkach demokracji : systemy fiskalne a decyzje indywidualne 
author Buchanan, James M.

Publication year: 1997 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nic świętego
author Barro, Robert J.

Publication year: 2003 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : podręcznik 
author Mierzejewska-Majcherek, Janina

Publication year: 2003 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : podręcznik 
author Mierzejewska-Majcherek, Janina

Publication year: 2004 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomii : podręcznik 
author Mierzejewska-Majcherek, Janina

Publication year: 2005 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2003 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System finansowy w Polsce
author Pietrzak, Bogusław

Publication year: 2004 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces dostosowywania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
author Lis, Stanisław.

Publication year: 2000 Call number: [12.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: