Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania
author Jedynak, Piotr

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (72)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Start zawodowy w biznesie zarys problematyki psychologicznej 
author Manek, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [331.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

24 metody motywowania pracowników
author Bruce, Anne

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną psychologiczne uwarunkowania 
author Bajcar, Beata

Publication year: 2011 Call number: [331] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji /
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosowanie pozapieniężnych świadczeń pracowniczych w świetle teorii motywacji /
author Przeniczka, Jerzy.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 36 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ systemu premiowania na wzrost wydajności
author Mikrut, Anna

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim metodyka badania, opisy przypadków 
red. Juchnowicz, Marta

Publication year: 2011 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka szkoda, że już weekend, 24 metody motywowania pracowników 
author Bruce, Anne

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zaangażowanie pracowników sposoby oceny i motywowania 
author Juchnowicz, Marta

Publication year: 2012 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacja w uczelniach niepublicznych w Polsce
author Geryk, Żaneta

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcja motywacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami logistycznymi /
author Mendel, Tadeusz

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Stosowanie nagród i kar w organizacji
author Michalik, Katarzyna

Series: Zeszyty Naukowe Malopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki motywacyjne determinanta efektywnych
author Węgrzyn, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
red. Zbiegień-Maciąg, Lidia.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Mistrzowskie zarządzanie ludźmi tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, 
author Thomas, Mark

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy pracownicze jako jeden z podstawowych
author Kania, Sylwester Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji /
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [I] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umiejętności kierownicze Materiały Dydaktyczne AE Poznań nr 42 
author Bartkowiak, Grażyna

Publication year: 1999 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie menedżerów
author Puczkowski, Benedykt

Series: Współczesne zarządzanie nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System motywowania pracowników jako determinanta
author Grabowska, Izabela

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie
author Gołembski, Marcin

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi nr 1 (66)/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników etatowych i wolontariuszy w organizacjach pozarządowych /
author Iwankiewicz-Rak, Barbara.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania
author Brilman, Jean

Publication year: 2002 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nagroda i kara profesjonalna ocena pracownika 
author Korach, Romuald

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia zarządzania w organizacji
red. naukowa Zawadzka, Anna Maria

Publication year: 2010 Call number: [159.9] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

O krok dalej jak motywować pracowników 
author Macleod, David

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak osiągnąć sukces w interesach
author Sewell, Ron

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /  
red. naukowa Król, Henryk.

Publication year: 2006 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie pracowników teoria i praktyka 
author Kopertyńska, Maria Wanda

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki /  
author Lewicka, Dagmara.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie
author Eaton, David

Publication year: 2009 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

ORGB
author Nelson, Debra L.

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Motywacja jak zachęcić pracowników aby dali z siebie wszystko 
author Niermeyer, Rainer

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia czynników motywacji
author Michalik, Katarzyna

Series: Determinanty rozwoju gospodarczego T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek w firmie bez obaw i z ochotą 
author Brzezińska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [331.108] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu tom I 
red. Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Jak motywować ludzi. Poznaj potrzeby i oczekiwania
author Forsyth, Patrick

Publication year: 2004 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Psychologia motywacji w organizacji
author Nieckarz, Zdzisław.

Publication year: 2011 Call number: [331.108] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka kadrowa przedsiębiorstwa
author Wyrwicka, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: