Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności
author Skweres, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy
red. naukowy Teczke, Janusz

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja i współpraca sektorów w gminie
red. Wiktorowska, Anna

Publication year: 2000 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju regionalnego
red. naukowy Kopczuk, Anatoliusz

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny a procesy globalizacji
red. Bocian, Andrzej F.

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entrepreneurship Governance Local and Regional Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczyk, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój
red. naukowy Herbst, Mikołaj

Publication year: 2007 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu
red. naukowa Borodo, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym
author Kaźmierski, Jan

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru 
author Ładysz, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Profile gmin w Polsce zarządzanie rozwojem i zmianami 
author Pasieczny, Jacek

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla rozwoju regionalnego w Polsce /
author Kowalska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(18) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast /
author Przybyła, Katarzyna.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w studium z zakresu ekonometrii regionalnej 
author Korol, Janusz A.

Publication year: 2011 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region Prace Naukowe AE Katowice 
red. naukowy Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Razem i osobno społeczności regionalne wobec skutków reformy przypadek Bielska-Bialej, Częstochowy, Katowic, 
red. naukowy Geisler, Robert

Publication year: 2004 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja a globalizacja we współczesnym
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku 
red. naukowy Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalny wymiar procesów transformacyjnych zróżnicowania i podziały 
red. naukowa Tuziak, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń
red. Sługocki, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania poziomu innowacyjności regionów w Polsce /
author Kałuża, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wpływające na rozwój regionalny w Polsce /
author Paździor, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału ludzkiego determinantą innowacyjności i konkurencyjności regionu /
author Bagieńska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Brol, Jan

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych /
red. Wyrwicka, Magdalena K.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie przestrzenne szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe 
red. Kozłowski, Stefan

Publication year: 2007 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 39/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 4 (16) / 2002 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 4(16) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejska polityka regionalna
author Głąbicka, Katarzyna

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna Unii Europejskiej Przykład 
author Grosse, Tomasz Grzegorz

Publication year: 2004 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie kultury w programach i funduszach Unii
author Waluch, Kazimierz

Publication year: 2004 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na
red. naukowa Głębocki, Konrad

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój Prace Naukowe AE Katowice 
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: