Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni
author Dziemianowicz, Wojciech

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody oceny rozwoju regionalnego
red. Strahl, Danuta

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania rozwoju regionalnego
author Perło, Dorota

Publication year: 2004 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski
red. naukowy Plawgo, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Entrepreneurship Governance Local and Regional Prace Naukowe AE Katowice 
red. Barczyk, Zygmunt

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu
red. naukowa Borodo, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń
red. Sługocki, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 39/2011 / 
red. naukowy Dylewski, Marek.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
red. naukowy Małecki, Andrzej

Publication year: 1998 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalne
red. Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2002 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samorząd terytorialny w procesie rozwoju
red. Kosiedowski, Wojciech

Publication year: 2005 Call number: [342.25] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce /
red. Oręziak, Leokadia.

Publication year: 2008 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współzależność celów sektora bankowego z funkcjami sam Prace Naukowe AE Wrocław nr 883 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Korenik, Stanisław

Publication year: 2000 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej /
red. naukowy Gałecki, Ryszard.

Publication year: 2004 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i techniczne aspekty funkcjonowania i rozwoju regionalnego.
 

Publication year: 2003 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2007 Call number: [336.14] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej / | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 380  
author Filipiak, Beata

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 7 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i ryzyko w kształtowaniu rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 41/2012 
Red. nauk. Dylewski, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42/2012 
Red. nauk. Filipiak, Beata

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju regionalnego w Polsce : społeczeństwo - gospodarka - środowisko / 
Red. Pająk, Kazimierz.

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Regiony Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych /
Red. Filipiak, Beata.

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 42/2012 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(255/2013 /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 280 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego /
 

Publication year: 2013 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 281 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym
author Zalewski, Alojzy

Publication year: 2007 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ekologiczna oraz determinanty rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa biznesu w jednoczącej się Europie : Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Słupsk 22-24 X 2004 
author Janowicz, Eugeniusz

Publication year: 2004 Call number: [15.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Profile gmin w Polsce : zarządzanie rozwojem i zmianami 
author Pasieczny, Jacek

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 31/2010 
author Filipiak, Beata

Publication year: 2010 Call number: [04.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości
author Campion, Magdalena

Publication year: 2012 Call number: [04.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse samorządu terytorialnego : zgadnienia wybrane 
author Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [07.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych /
 

Publication year: 2013 Call number: [338.12] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 296 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie jednostką terytorialną : wybrane zagadnienia / 
author Potoczek, Andrzej

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Territorial marketing as a factor in local development /
author Augustyn, Anna.

Series: Optimum nr 5(53) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał intelektualny w polskich powiatach /
author Fazlagić, Jan.

Publication year: 2018 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: