Jaka polityka spójności po roku 2013? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2010 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model kapitału intelektualnego regionu koncepcja pomiaru i jej zastosowanie 
author Węziak-Białowolska, Dorota

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów Polski Prace Naukowe AE Wrocław nr 821 Materiały konferencyjne AE Wrocław 
red. naukowy Broszkiewicz, Ryszard

Publication year: 1999 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój regionalny jako zadanie administracji
author Wlaźlak, Katarzyna

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalizacja a rozwój regionów Monografie Akademii Podlaskiej Nr 65 
red. Cisek, Marek

Publication year: 2006 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 2006 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów : świat - Europa - Polska /  
author Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki
author Korol, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów 
red. naukowa Pangsy-Kania, Sylwia.

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region Prace Naukowe AE Katowice 
red. naukowy Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Regionalny wymiar procesów transformacyjnych zróżnicowania i podziały 
red. naukowa Tuziak, Arkadiusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony we współczesnym świecie /
author Oleksiuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty konkurencyjności regionów ujęcie teoretyczne i empiryczne 
author Szafranek, Edyta

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Atrakcyjność inwestycyjna regionu
red. naukowy Kopczuk, Anatoliusz

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej /
author Musiałkowska, Ida.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partnerstwo szansą rozwoju regionu
red. Karwowski, Jan

Publication year: 2006 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych 
author Korenik, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [332] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Lorek, Elżbieta.

Publication year: 2009 Call number: [504] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i
red. naukowy Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska i procesy 
author Budner, Waldemar W.

Publication year: 2011 Call number: [91] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony
red. Brodecki, Zdzisław.

Publication year: 2005 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europe The Strategic Choices 
ed. Kukliński, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawne problemy regionalizacji w Europie Legal problems of regionalisation in Europe 
red. Nowacki, Konrad

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów
red. naukowa Meredyk, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki
author Korol, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju
author Kopczewska, Katarzyna

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie regionalne Formułowanie i wprowadzanie w Prace Naukowe AE Katowice 
author Klasik, Andrzej

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie regionem na przykładzie Polski
author Boguski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka regionalna
author Toczyski, Witold

Publication year: 2001 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
red. Jóźwik, Bartosz

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce teoria i praktyka 
author Kłysik-Uryszek, Agnieszka.

Publication year: 2010 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy rozwoju regionalnego VII Kongres Ekonomistów Polskich styczeń 2001 tom V 
red. Brdulak, Jacek

Publication year: 2001 Call number: [332] Series: VII Kongres Ekonomistów Polskich styczeń 2001 Tom 5 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - rozwój regionów = Poland - regional development / 
Tł. Kościatkowska-Okońska, Ewa

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy rozwoju regionu ekonomicznego w świetle wyzwań XXI wieku /
author Miszczak, Katarzyna.

Publication year: 2012 Call number: [332] Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 212 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa /  
 

Publication year: 2006 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie regionem w kreowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego /
author Kauf, Sabina.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji
author Chądzyński, Jacek

Publication year: 2007 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego
author Jóźwik, Bartosz

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: