Prognozy i programy rozwoju regionalnego /
author Borysiewicz, Wiktor

Series: Optimum nr 2 (30) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza jako czynnik determinujący innowacyjność regionu (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego)
author Flejterska, Ewa

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej /
author Słodowa-Hełpa, Małgorzata.

Series: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 23 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mechanizm Finansowy EOG i norweski Mechanizm Finansowy : źródło finansowania rozwoju w regionie / 
author Skweres-Kuchta, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe a rozwój regionów
author Majchrzak, Magdalena.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teorie rozwoju regionalnego w świetle zmian społeczno-gospodarczych /
author Korenik, Stanisław.

Series: Zeszyty naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stymulatorem
author Ambukita, Eric.

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza zróżnicowania województw Polski pod względem poziomu innowacyjności /
author Piotrowska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(50) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie ograniczeń zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego /
author Gąsiorek, Ewa.

Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w finansowaniu przedsiębiorczości w Wielkopolsce /
author Pondel, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na poziom rozwoju regionalnego /
author Lipczyński, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie przestrzenne źródeł finansowania rozwoju regionalnego wg województw : model miękki /  
author Mierzyńska, Dorota.

Series: Optimum nr 2 (14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie funduszy unijnych do wzrostu innowacyjności na terenie województwa lubelskiego /
author Gałązka, Karolina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi hotelarsko-gastronomiczne jako narzędzie
author Grzybowska-Brzezińska, Mariola.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne jako czynnik rozwoju zrównoważonego
author Kądzioła, Anna

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie absorpcji funduszy europejskich w procesie
author Kudrycka, Izabela

Series: Handel wewnętrzny nr 4-5/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie kontraktów wojewódzkich /
author Patrzałek, Leszek.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 1 (1) rok 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności
author Skweres, Małgorzata

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyczne aspekty zarządzania rozwojem regionalnym
author Kaźmierski, Jan

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej implikacje dla rozwoju regionalnego w Polsce /
author Kowalska, Ewa.

Series: Optimum nr 2(18) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania poziomu innowacyjności regionów w Polsce /
author Kałuża, Halina.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wpływające na rozwój regionalny w Polsce /
author Paździor, Artur.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój kapitału ludzkiego determinantą innowacyjności i konkurencyjności regionu /
author Bagieńska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie inwestycji zagranicznych w rozwoju
author Klepacki, Bogdan

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regiony we współczesnym świecie /
author Oleksiuk, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka jako instrument determinujący rozwój i konkurencyjność regionu /
author Kaźmierski, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola miast i regionów w rozwoju polskich portów
author Tłoczyński, Dariusz

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a wrażliwość cykliczna regionów Unii Europejskiej /
author Musiałkowska, Ida.

Series: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 91 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aglomeracyjne czynniki lokalizacji - innowacyjny paradygmat rozwoju regionalnego a zmniejszanie dysproporcji terytorialnych Unii Europejskiej /
author Gruchman, Bohdan.

Series: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 23 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce /
author Hołuj, Artur.

Series: Folia Oeconomica Bochniensia Zeszyty naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni] nr 7 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość ludzi młodych potencjałem rozwojowym regionu /
author Niewęgłowski, Marek.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykorzystanie pomocy unijnej w finansowaniu rozwoju regionu /
author Janik, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miejsce Szczecina w "Krajowej strategii rozwoju regionalnego" /
author Zarzecki, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w procesie
author Czech, Katarzyna.

Series: Racjonalizm i globalizm we współczesnej gospodarce światowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 14 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki rozwoju Dolnego Śląska w oparciu o zapisy wybranych dokumentów strategicznych /
author Zakrzewska-Półtorak, Alicja.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Innowacje jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego /
author Niedzielski, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Środki unijne w rozwoju gminy Hańsk /
author Jabłonka, Ryszard.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 27/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju regionalnego (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) /
author Adamiak, Jan.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: